Mga kumpanya sa armas sa US at Europe, tumatabo ng kita sa pagsiklab ng sigalot sa Ukraine

,

Sumirit pataas ang halaga ng mga sapi ng pinakamalalaking kumpanya sa armas at cybersecurity ng Europe at US matapos hayagang inendorso ng European Union ang tuluy-tuloy na panunulsol ng US sa sigalot sa Ukraine at nangakong magpapadala ng mga pondo at armas dito.

Noong Pebrero 28, tumaas nang 10% ang halaga ng mga sapi ng kumpanyang US na Raytheon Technologies, tagagawa ng Stinger gound-to-air na misayl. Ito ay matapos mangako ang Germany na magpapadala ito ng gayong mga misayl para sa mga pwersang Ukrainian. Sa maiksing panahon sa taong ito, tumaas ang halaga nito nang 18%.

Tumaas din ang halaga ng mga sapi ng Lockheed Martin nang 5.4%. Katuwang ang Raytheon, gumawa ang Lockheed ng mga Patriot misayl na ipinadala naman ng NATO (North Atlantic Treaty Organizations) sa Slovakia.

Tumaas naman nang 7% ang halaga ng sapi ng Northropp Grumman, tagagawa ng mga drone na pang-atake at pangsarbeylans, at ng Huntington Ingalls Industries nang 7%.

Sa Europe, tumaas nang 11% ang mga sapi ng BAE, pinakamalaking tagagawa ng armas sa Britain. Sa Germany, tumaas nang 25.8% ang halaga ng mga sapi ng Rheinmetall at ng Hensoldt nang 41.9%. Liban sa mga misayl, nangako rin ang Germany na magpadala ng 1,000 armas na anti-tank sa Ukraine.

Sa France, tumaas ang sapi ng Thales nang 12.1% at sa Italy, ang Leonardo nang 14.2%.

Habang lumalawak ang labanan sa Ukraine, walang tigil ang paggigiit ng mga upisyal ng US at Germany na itaas pa ang dati nang malalaking badyet ng kani-kanilang mga bansa para sa militar.

Nakatakdang aprubahan sa US ang badyet na $740 bilyon para sa depensa sa taong 2022-2023. Sa Germany, umaabot sa $113 bilyon ang ilalaan nito sa militar ngayong taon.

AB: Mga kumpanya sa armas sa US at Europe, tumatabo ng kita sa pagsiklab ng sigalot sa Ukraine