Mga protestang manggagawa sa Maynila at Davao sa huling mga araw ni Duterte

,

Sa nalalabing araw ng rehimeng Duterte, magkakasunod na inilunsad ng mga grupong manggagawa ang mga pagkilos para igiit ang makatarungang dagdag-sahod at ipagtanggol ang kanilang mga karapatan.

Nagprotesta sa harap ng Kongreso ang mga myembro ng Kilusang Mayo Uno noong Mayo 23 para para igiit ang ₱750 na pambansang minimun na sahod at pagkontrol sa pagsirit ng presyo ng langis at mga bilihin.

“Ang hiningi natin ay nakabubuhay at pantay na sahod sa buong bansa pati ang pagbaba ng presyo ng mga bilihin,” pahayag ng grupo. “Anong nakuha natin? Pinakamataas na inflation rate, pag-apruba ng DTI (Department of Trade and Industry) ng taas presyo, at katiting at tila mumo na dagdag sahod.”

Pagdating nila sa Kongreso, ikinagulat ng mga raliyista ang bumungad sa kanila na mga pulis na humarang at nagtangkang buwagin ang pagkilos. Anila, ang hangad lamang nila ay maglunsad ng mapayapang pagkilos sa Kongreso upang ipanawagan ang agarang pagsasabatas ng ₱750 national minimum wage law.

“Nasaan na ang karapatan sa malayang pamamahayag at mapayapang demonstrasyon?” bwelta ng mga manggagawa. “Hindi pa nauupo si Marcos Jr. pero kitang-kita na ang pagkitil at pambubusabos sa mga batayang karapatan ng mamamayan.”

Noong Mayo 24, naglunsad din ng protesta ang mga myembro ng KMU-Southern Mindanao Region sa harap ng DOLE-XI Regional Office para itulak ang panawagan para sa pambansang minimum na sahod.

Sa ngayon, nasa ₱396 lamang ang sahod ng mga maggagawang di agrikultural sa naturang rehiyon. Sa nakaraang anim na taong panunungkulan ni Dutere, dalawang beses lamang itinaas ang sahod sa Davao Region. Ang huli ay noong Pebrero 29, 2019, kung saan tumaas ang sahod nang kakarampot na halagang ₱26 kada araw.

Noong araw ding iyon, nagpiket ang mga manggagawa ng kumpanyang telekomunikasyon na PLDT sa ilalim ng Gabay ng Unyon sa Telekomunikasyon ng mga Superbisor (GUTS-PLDT) sa harap ng pambansang upisina ng DOLE para tutulan ang pambubuwag sa kanilang unyon. Isinabay nila ang protesta sa paghahapag ng position paper kaugnay dito.

Ayon sa unyon, mahigit 200 na Relationship Management Executives (RME) ang tinangggal ng kumpanya kahit malinaw na nakasaad sa kanilang CBA na ang mga manggagawang ito ay kabilang sa maaaring maging myembro ng unyon. “Wala man lamang abiso ang management sa mga manggagawa at sa unyon mismo,” anito. “Malinaw na porma ng union busting ang ginagawa ng management.”

AB: Mga protestang manggagawa sa Maynila at Davao sa huling mga araw ni Duterte