NCR, nilumpo ng mga lockdown ni Duterte

,

Hanggang ngayon, iniinda ng mamamayang Pilipino ang resulta ng palpak na tugon ng rehimeng Duterte sa pandemyang Covid-19. Pinakalitaw ito sa National Capital Region, kung saan pinakamadalas na ipinataw ang pinakamatagal at mapaminsalang mga lockdown na nagresulta sa pagkawasak ng kabuhayan ng milyun-milyong mamamayan.

Bumubuntot sa sinasabing “pagbangon ng ekonomya” ang pambansang kabisera, ayonsa datos na inilabas ng Philippine Statistics Office noong Abril 28. Ayon sa PSA, ika-15 ang National Capital Region sa 17 rehiyon sa usapin ng regional gross domestic product (RGDP) at panghuli ito sa usapin ng household final consumption expenditure (HFCE) noong 2021.

Ang RGDP ng NCR ay lumaki lamang nang 4.4% noong 2021, mas mababa sa naitalang pambansang GDP na 5.7% sa parehong taon. Bahagyang mas mataas lamang ito sa pinakamakukupad na rehiyon, ang Mimaropa na nagtala ng 3.3% at Region 5 na nagtala ng 4.3%. Ang NCR ang bumubuo sa 1/3 ng kabuuang GDP ng bansa.

Mas malala, halos walang iniunlad sa household final consumption expenditure o paggasta ng mga pamilya sa rehiyon. Sa datos ng PSA, 0.4% lamang ang itinaas nito, kumpara sa 4.2% ng pambansang abereyds. Ang ibang rehiyon ay nagtala na ng 3.4% pataas na mga pag-unlad, liban sa Region 3 na lumaki lamang nang 1.1%.

Ibig sabihin, todo-todo ang paghihigpit ng sinturon ng mga pamilya sa NCR, lalupa’t walang awat na ang pagtaas ng mga singil at presyo ng mga bilihin sa panahong ito. Binubuo ng HFCE ang 70% ng GDP.

Ayon sa Ibon Foundation, repleksyon ang halos walang pag-unlad ng HFCE sa krisis sa trabaho sa bansa. Ibig sabihin nito, nananatiling napakataas ang bilang mga walang trabaho sa rehiyon at hindi pa tumataas ang kita ng mga pamilya. Kung meron mang bagong bukas na mga trabaho, ang mga ito ay temporaryo at napakabarat magpasweldo.

Aminado kahit ang PSA na ang makupad na pagbangon ng ekonomya ng NCR ay dulotng paulit-ulit at matatagal na lockdown. Halos dalawang taong ipinailalim ng rehimeng Duterte ang NCR sa iba’t ibang antas ng lockdown. Tatlong beses itong pinatawan ng pinakamahihigpit na restriksyon (ECQ o enhanced communityquarantine) na nagtagal nang mahihigit isang buwan.

AB: NCR, nilumpo ng mga lockdown ni Duterte