Pabago-bagong klasipikasyon, tanda ng kapalpakan ni Duterte at ng IATF

Litong-lito ang lokal na mga upisyal ng gubyerno sa pabagu-bago at paiba-ibang klasipikasyon ng lockdown na gustong ipatupad ng mga heneral sa Inter-Agency Task Force (IATF) on Emergent Infectious Diseases. Ipinatupad ang mga pagbabago matapos aminin ng mga upisyal nito na “hindi gumagana” ang sistema ng mga “community quarantine” na walang patid na ipinatupad mula nang magkapandemya.

Reklamo ng mga meyor sa National Captial Region, hindi ipinaliliwanag ng IATF ang kanilang mga desisyon at wala itong ibinibigay na mga alituntunin. Angkop ang iba’t ibang mga rekstriksyon na ipinapataw ng mga heneral sa iba’t ibang syudad. Hindi rin sang-ayon ang mga manggagawang pangkalusugan sa paiba-ibang hakbang ng IATF. a Kongreso, mayroon nang mungkahi na isama ang mga kongresista sa IATF dahil sa kapalpakan ng mga kasalukuyan nitong myembro.

Unang pinalutang ang pagpataw ng mga lockdown na “granular” o mga lockdown sa mas maliliit na erya, tulad ng isang bahay, grupo ng mga bahay o gusali kung saan mataas ang bilang ng mga nahawa. Ang pakanang ito ay iminungkahi ng malalaking negosyo para ilimita ang mga restriksyon sa maliliit na bahagi ng populasyon at panatilihing libre ang mas nakararami na magtrabaho. Sa ilalim nito, limitado ang ayuda sa mga residenteng nakapailalim sa granular lockdown. Iaatang sa mga lokal na gubyerno ang pagpopondo ng ayuda at wala nang ilalabas na pondo ang pambansang pamahalaan.

Tinatayang mas maging mapanggipit at arbitraryo ang sistema ng granular lockdown. Maaari itong kara-karaka ipataw nang walang pagsasaalang-alang sa kahandaan ng mga residente. Absolutong ipagbabawal ang paglabas-masok sa saklaw na lugar sa loob ng 14 na araw. HIrap at gutom ang dadanasin ng mga sasaklawin nito sa harap ng nakapalimitadong ayudang pinansyal at materyal.

Babala ng marami, hindi ito nakaeengganyo ng pag-uulat ng mga maysakit o may suspetsang nahawa ng Covid-19 dahil sa higpit ng restriksyon at kawalan ng sapat na ayuda. Batid ng mamamayan na nais lamang ng IATF na iwasan ang pagdedeklara ng enhanced community quarantine para umiwas sa pagbibigay ng ayuda sa mas malawak na saklaw.

Kasabay ng granular lockdown, ipaiiral ang sistema ng mga “alerto” para sa pangkalahatang populasyon. Ibabatay diumano ang alerto sa dami ng mga kaso ng impeksyon at antas ng kakayahan ng mga ospital. Ang pinakamataas na alerto (Alert #5) ay ipapataw kapag mataas ang bilang ng mga nahawa at lumiit na ang kapasidad ng mga ospital. Ibaba ang antas ng alerto habang papaliit ang bilang ng mga nahahawa.

Magdedepende sa alerto ang pagpapahintulot sa operasyon ng mga kapitalista. Ang pinakamataas na antas (Alert level 5) ay katumbas ng dating enhanced community quarantine (ECQ) kung saan ang papayagan lamang ay ang mga operasyon ng “esensyal” na kumpanya at negosyo na karamihan ay pinatatakbo ng malalaking negosyante. Sa mas mabababang alerto, antas-antas na bubuksan ang mga katamtamang-laki at maliliit na negosyo, mga lugar na tipunan ng mga tao at mga pagtitipong relihiyoso. Kalakip sa mga alituntunin ang pagbubukas ng mga pook-turismo at aliwan. Tulad ng dati, wala sa plano ang pili at anda-andanang pagbubukas ng mga eskwelahan.

Ipinailalim mula Setyembre 16 hanggang 30 ang Alert #4 (kapareho ng dating modified ECQ) sa Metro Manila habang “ineeksperimento” ang pagpataw ng mga granular na lockdown.

AB: Pabago-bagong klasipikasyon, tanda ng kapalpakan ni Duterte at ng IATF