Pag-uunyon ng mga manggagawa ng Amazon, umaarangkada sa US

,

Nagpapatuloy ang mga pagkilos at pagbubuo ng unyon ng mga manggagawa ng Amazon sa US para igiit ang makataong kundisyon sa paggawa at dagdag sahod sa mga iba’t ibang mga pasilidad nito. Ang mga nag-uunyon ay nasa larangan ng e-commerce o pagbebenta sa pamamagitan ng internet at nagtatrabaho sa mga bodega. Pinakahuli rito ang koordinadong mga pagkilos ng iba’t ibang mga unyon at kanilang mga tagasuporta noong Enero 12 sa harap ng himpilan ng kumpanya sa New York City, at sa mga pasilidad nito sa San Francisco, Boston, Seattle, Atlanta, Chicago, Philadelphia, Cleveland, Baltimore at iba pang mga syudad.

Itinaon ang mga pagkilos sa ika-58 kaarawan ng may-ari ng Amazon at pangalawang pinakamayamang kapitalista sa buong mundo na si Jeff Bezos. Iginiit nila sa kumpanya na kilalanin ang kanilang mga unyon at organisasyon, at makipagnegosasyon sa mga ito para itaguyod ang kagalingan ng mga manggagawa. Ang Amazon, ang ikalawang pinakamalaking employer sa US, ay notoryus sa pambabarat sa mahigit 1 milyong manggagawa nito.

Umaarangkada ang mga pagsisikap sa pagbubuo ng unyon ng mga manggagawa ng Amazon laluna sa mga bodega nito sa Bessemer, Alabama. Noong Enero 11, inianunsyo ng National Labor Relations Board (NLRB) ng US ang pagpabor nito sa panawagan ng mga manggagawa na maglunsad ng ikalawang eleksyon para sa sertipikasyon ng Retail, Wholesale and Department Store Union (RWDSU) na nakatakdang simulan sa Pebrero 4. Ito ay matapos inireklamo ng mga manggagawa ang panggigipit ng maneydsment sa eleksyon noong Abril 2021 kung saan nanaig ang botong “no” sa pagbubuo ng unyon. Itinuring na “makasaysayan” ang eleksyon dahil ito ang kauna-unahang pagtatangkang magtayo ng unyon sa Amazon. Suportado ito ng malalawak na sektor ng mamamayang Amerikano, kabilang ang mambabatas na Democrat. Ayon sa desisyon ng NLRB, nilabag ng Amazon ang mga batas sa paggawa sa direktang pakikialam nito para harangin ang mga pagsusumikap ng mga manggagawa para buuin ang kanilang unyon.

Noong Nobyembre 2021, pansamantalang itinigil ng mga manggagawa sa ilalim ng Amazon Labor Union sa mga pasilidad ng kumpanya sa Staten Island, New York ang kanilang petisyon para maglunsad ng eleksyon sa sertipikasyon. Ito ay dahil hindi nakalikom ng sapat na pirma ang unyon dulot ng panggigipit at pamimilit ng kumpanya sa mga manggagawa na huwag suportahan ang pagbubuo ng unyon. Gayunpaman, iginiit ng mga lider unyonista na muli silang magsusumite ng petisyon sa pinakakagyat na panahon.

Sa tulak ng mga pagkilos, una nang itinaas ng kumpanya ang abereyds na sahod kada oras sa kumpanya mula $17 tungong $18 noong Setyembre 2021, ngunit nagpapatuloy ang mga protesta para igiit ang mas mataas na sahod, benepisyo at karapatan sa ligtas na paggawa. Ayon sa isang lider manggagawa ng Amazonians United sa Chicago, hindi sapat ang kanilang sahod at hindi ligtas ang kundisyon sa paggawa sa kanilang bodega. Iginigiit nila ang $3-dagdag sahod kada oras at binatikos ang understaffing (hindi pag-eempleyo ng sapat na bilang ng mga manggagawa) sa mga pasilidad ng kumpanya para makatipid. Binatikos din nila ang pagpapaiksi sa break ng mga manggagawa tungong 5 minuto para makapagpahinga, at iginiit na ibalik ito tungong 20 minuto.

Noong Disyembre 22, nag-walkout ang mga manggagawa ng Staten Island, Cicero at Illinois para batikusin ang hindi patas na sistema ng paggawa sa Amazon, at pangingialam ng maneydsment sa pag-oorganisa ng mga manggagawa. Iginiit ng mga manggagawa na ibalik ang kanilang hazard pay sa harap ng muling pagbilis ng pagkalat ng Covid-19 at pahintulutan silang lumiban nang may sahod para magkwarantina kung sakaling mahawa. Sa kasagsagan ng mabilis na pagkalat ng Covid-19 sa US noong Oktubre 2020, umabot sa 20,000 manggagawa ng Amazon ang nagpositibo sa bayrus. Naiulat din sa nakalipas na taon ang maraming kaso ng pagsibak ng kumpanya sa mga manggagawang kumukwestyon sa mga patakaran nito kaugnay sa pandemya, at bumabatikos sa hindi ligtas at hindi makataong kundisyon sa paggawa ng mga pasilidad nito.

Kabilang din sa mga mayor na panawagan ng mga manggagawa ang pagbabasura sa cellphone ban na nagbabawal sa mga manggagawa na magdala ng selpon sa oras ng trabaho. Pansamantalang niluwagan ang restriksyong ito sa panahon ng pandemya ngunit muling ipinatutupad ngayon. Lumakas ang panawagang ito kasunod ng pagkakulong at pagkamatay ng anim na manggagawa sa bodega ng Amazon sa Illinois matapos tamaan ng isang buhawi noong Disyembre 10. Iginigiit ng mga manggagawa na ipinagkakait ng cellphone ban ang karapatan ng mga manggagawa na agarang makahingi ng saklolo sa panahon ng sakuna. Sa huling mensahe ng isa sa mga biktima, inilahad niya na hindi sila pinahintulutan ng maneydsment na umalis. Imbes na iligtas ang mga manggagawa matapos ang unang babala kaugnay sa buhawi, pinabalik sila sa linya ng produksyon para magtrabaho. Ibinunyag din ng mga nakaligtas na manggagawa na hindi sila nabigyan ng anumang pagsasanay bilang preparasyon sa mga buhawi kahit pa nasa tinaguriang Tornado Alley (mga lugar na madalas na tamaan ng buhawi) ang kanilang bodega.

Patuloy na nagkakamal ng yaman at namumuhay nang marangya ang kapitalistang si Jeff Bezos pangunahin sa pamamagitan ng pambabarat sa kanyang mga manggagawa. Sa panahon ng pandemya, tumaas ang kabuuang yaman ni Bezos nang 40% mula $113 bilyon noong 2020 tungong $187.1 bilyon. Sa harap ng laganap na kahirapang pinapasan ng mayorya sa gitna ng pandemya, walang pakundangang nagwawaldas si Bezos ng kanyang yaman. Pinakamatindi rito ang paggastos ni Bezos ng $5.5 bilyon para pondohan ang kanyang apat na minutong pagbyahe sa kalawakan noong Hulyo 2021.

Ang Amazon ay isang multinasyunal na kumpanyang nakapokus sa industriya ng e-commerce, cloud computing, digital streaming, at artificial intelligence. Ito ay may iba’t ibang serbisyong online, at nagpoprodyus ng iba’t ibang klase ng mga elektronikong kagamitan katulad ng mga e-reader, tablet computer, digital media player, at iba pa. Nakapagtala ang kumpanya ng $21.33 bilyong netong kita noong 2020 sa kalagitnaan ng pandemya.

AB: Pag-uunyon ng mga manggagawa ng Amazon, umaarangkada sa US