Sa araw ng mga katutubo Pambansang minorya, kinundena ang ahensyang pangkatutubo

,

Noong Agosto 9, pandaigdigang araw ng mga katutubo, nagmartsa ang mga grupo ng pambansang minorya at kanilang mga tagasuporta patungo sa upisina ng National Commission on Indigenous Peoples sa Quezon City.

Sa pangunguna ng grupong Katribu, tinuligsa nila ang walang habas na pagkakalat ng disimpormasyon at pasismo ng ahensya. Anila, ang paglaganap ng pekeng impormasyon tungkol sa kanilang mga paglaban ay humahantong sa iligal na pang-aaresto, tortyur at pamamaslang.

“Malaon nang ginagamit ang red-tagging upang bigyang matwid ang kawalang hustisya at karahasan,” pahayag ng Katribu. “Walang ibang idinulot ang NCIP sa aming mga komunidad kundi pagkasira ng pagkakaisa, ginagamit pa nito ang ibang kasapi ng aming tribu upang itulak ang pandarambong sa yaman ng aming mga lupa.”

Gayundin, instrumento ang NCIP sa panlilinlang at pagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay sa pagbibigay ng mga komunidad ng pambansang minorya ng kanilang “free, prior and informed consent” na nagbibigay-daan para buksan ang mga lupang ninuno sa mapangwasak na mga operasyong mina. Ang gayong pakikipagsabwatan ng NCIP sa mga lokal at dayuhang kampanya ay nasaksihan na sa pagtutulak ng pagmimina sa Tampakan at mga proyektong dam na Gened, Alimit at Kanan-Kaliwa-Laiban.

Walang awat ang lansakang paglabag sa mga karapatan ng mga pambansang minorya. Sa nagdaang mga taon, di bababa sa apat na masaker ang naitala ng mga grupong katutubo, siyam na kaso ng pagpaslang sa mga Tumandok, tatlo sa Dumagat at pito sa hanay ng mga T’boli-Manobo. May 102 pambansang minorya ang biktima ng extrajudicial killings sa ilalim ng rehimeng Duterte.

AB: Pambansang minorya, kinundena ang ahensyang pangkatutubo