Pamilya, tinamaan sa pambobomba ng US sa Syria

,

Isang pamilya ang tinamaan sa walang patumanggang drone strike (pambobomba gamit ang drone) ng US sa prubinsya ng Idlib sa Syria noong Biyernes. Anim ang nasugatan — ang padre de pamilyang si Ahmad Qassum, kanyang asawa at apat nilang anak na edad 10 hanggang 16. Ani Qassum, nagmistulang “palanguyan ng dugo” ang kanilang sasakyan matapos silang tamaan ng mga shrapnel. Isang MQ-Reaper drone ang ginamit ng US sa pambobomba.

Pinakamatindi ang pinsalang tinamo ng 10-taong gulang na anak ni Qassum dulot ng kritikal na pagkakasugat sa ulo. Ayon sa mga duktor, posibleng permanenteng mahirapan ang biktima na igalaw ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan dulot ng troma sa kanyang utak.

Maliban sa pamilya, isa pang lalaki na nakasakay sa motorsiklo ang tinamaan at namatay sa pambobomba. Pinalalabas ng US na lider umano ng al-Qaeda ang lalaki at na siya umano talaga ang target ng drone strike. Gayunpaman, naiulat na mahigit isang taon na siyang tumiwalag sa grupo.

Ayon sa konserbatibong taya ng Combined Joint Task Force–Operation Inherent Resolve (CJTF-OIR) na pinangungunahan ng US, 1,417 sibilyan na ang napaslang sa mga pambobomba nito sa Syria at Iraq mula 2014. Gayunpaman, pinaniniwalaan na higit na mas malaki ang aktwal na bilang ng mga kaswalting sibilyan. Ang CJTF-OIR ay isang multinasyunal na pormasyong militar na binuo ng US Central Command para pangunahan ang armadong interbensyong militar nito Syria, Iraq at Libya sa ngalan ng “gera kontra terorismo.” Umabot na sa 34,987 airstrike ang inilunsad ng koalisyon mula Agosto 2014 hanggang Hunyo 2021.

Noon lamang nakaraang buwan, nalantad sa pagsisiyasat ng New York Times na nasa 70 sibilyan ang napaslang sa pambobomba ng US sa bayan ng al-Baghuz Fawaqani noong Marso 2019. Karamihan sa mga biktima ay mga babae at bata. Ayon sa ulat, ang atakeng ito ay kabilang sa naitalang “pinakamalaking bilang ng kaswalting sibilyan sa mga insidente ng digmaan laban sa Islamic State (IS),” ngunit ni minsan ay hindi ito inako ng militar ng US.

Sa kaugnay na ulat ng New York Times noong linggo, isinapubliko ang mga testimonya ng ilang kasalukuyan at dating mga upisyal militar at paniktik ng US kaugnay ng mga paglabag ng US sa internasyunal na alituntunin sa pakikidigma. Sa kanilang mga salaysay, idinirehe ng Talon Anvil, isang lihim na strike cell ng US, ang paghuhulog ng 112,000 bomba at misayl laban sa mga elemento ng IS sa nakalipas na mga taon. Anila, hindi isinasaalang-alang sa mga pambobombang ito ang buhay at kaligtasan ng mga sibilyan.

Ang Talon Anvil ay isang yunit na binubuo ng 20 tao na nag-ooperasyon sa lihim na mga upisina kung saan minomonitor nila sa malayo ang mga pambobomba ng mga armadong drone. Ayon sa mga salaysay, ang grupong ito ay buong araw na nakatutok sa kilos ng pinaghihinalaang nitong mga terorista at nagdidirehe ng mga panghimpapawid na aset ng koalisyon sa pambobomba ng mga komboy, sentro sa kumand at mga yunit ng IS. Gumagamit diumano ito ng mga tip mula sa mga alyadong pwersa sa kalupaan, lihim na mga elektronikong intercept, drone camera at iba pang mga impormasyon sa pagtunton sa kanilang mga target, at kumokontrol sa mga drone na naghuhulog ng bomba.

Ayon sa isang dating upisyal sa paniktik ng US Air Force na naging bahagi ng daan-daang misyong lihim (klasipikado) ng Talon Anvil mula 2016 hanggang 2018, “maraming isinagawang palpak na pambobomba” ang strike cell. Aniya, may ilang beses na nag-ulat siya sa mismong sentro ng operasyon sa kumand ng Air Force kaugnay sa mga sibilyang kaswalti sa mga pambobomba ng strike cell, ngunit hindi ito inaksyunan. Kabilang dito ang isang airstrike noong Marso 2017 sa isang gusali kung saan mahigit 50 sibilyan ang nagsasangtwaryo.

Magkahiwalay ding isiniwalat ng dalawa pang dating upisyal na sinasadyang ilihis ng mga opereytor ang mga kamera ng mga drone mula sa mga target nito ilang sandali bago nito ilunsad ang mga pambobomba para hindi maidokumento ang ebidensya sa paglabag nito sa mga alituntunin ng digma.

AB: Pamilya, tinamaan sa pambobomba ng US sa Syria