Panawagan sa internasyunal na komunidad, itakwil ang pagbabalik ng mga Marcos sa poder

,

Nanawagan ang International League of Peoples’ Struggle sa internasyunal na komunidad noong Mayo 13 na itakwil ang panunumbalik ng mga Marcos at pananatili ng mga Duterte sa poder. Kinilala nito na ang “pagkapanalo” ni Ferdinand Marcos Jr. ay resulta ng mga anomalya “mula sa simula at nakabase sa malawakang disimpormasyon na ipinalaganap sa social media.”

Batid din ng ILPS ang malaking papel na ginampanan ng red-tagging, harasment at pang-aatake ng mga pwersa ng estado laban sa mga progresibong grupo, aktibista at malawak na oposisyon sa pulitika.

“Ang Pilipinas ngayon ay nagsisilbing sentro ng ribalang inter-imperyalista sa pagitan ng US at China,” ayon sa pahayag ng grupo. Nakikita nitong “pabor sa China” ang panunungkulan ni Marcos Jr. Katunayan, isa ang China sa pinakaunang nagpaabot ng pagbati sa kanya, kahit nasa simula pa lamang ang di upisyal na bilangan ng mga boto.

Agad ding humabol ang US na naglabas ng pahayag na “tinatanaw” nito ang “pakikipagtulungan” sa “president-elect” (halal na presidente) na si Marcos matapos ang di upisyal na bilangan. Ang presidente ng US na si Joseph Biden pa mismo ang tumawag kay Marcos Jr. Gayunpaman, pinansin ng ILPS na kasabay nito, nilaglag ng JP Morgan, isa sa pinakamalaking imperyalistang institusyon sa pinansya, ang Pilipinas sa pinapaborang bansa para lagakan ng kapital. Nakikita ito ng organisasyon bilang “imperyalistang panghihimasok” kung saan nakahanda ang US na suportahan o ilaglag si Marcos Jr, depende kung saan siya papanig.

Sa harap nito, nanawagan ang tsapter ng ILPS sa PIlipinas sa lahat ng mga pwersang anti-imperyalista, anti-pasista at demokratiko na ilantad, labanan at papanagutin ang rehimeng Marcos-Duterte. Hinihikayat nito ang pagmamanman at mga fact-finding mission ng mga internasyunal na organisasyon at institusyon. Nanawagan sila para sa pagpigil sa lahat ng suporta para sa tiraniyang Marcos-Duterte.

Bago nito, nagpahayag ang International Coalition for Human Rights in the Philippines ng “buung-buong pagsuporta at pakikiisa sa mamamayang Pilipino at sa lumalakas na kilusang kumukwestyon sa batbat sa anomalyang eleksyon sa Pilipinas at sa banta sa mga batayang karapatan na idudulot ng papasok na panunungkulang Marcos.”

Nanawagan ang grupo sa “lahat ng mga demokratikong gubyerno at organisasyon, kabilang ang mga kilusan sa paggawa at simbahan, na radikal na palakasin ang pagsuporta sa demokrasya at hustisya sa Pilipinas, at patuloy na gumampan ng papel para suportahan ang mga pagsisikap ng mamamayang Pilipino para sa pundamental na pagbabagong demokratiko.”

AB: Panawagan sa internasyunal na komunidad, itakwil ang pagbabalik ng mga Marcos sa poder