Protestang bayan

Barikada sa Benguet

Naninindigan ang mga katutubo sa isang komunidad ng mina sa Mankayan, Benguet mananatili sila sa kanilang barikada matapos pagbantaan sila ng ligal na aksyon noong Hunyo 27. Itinayo nila ang barikado mula Hunyo 28 para ipagtanggol ang kanilang lupang ninuno laban sa Crescent Mining Development Corporation.

DepEd, siningil ng mga guro

Nagprotesta noong Hunyo 24 ang mga guro mula sa ACT-NCR sa harap ng uoisina ng DepEd sa Pasig City para tuligsain si Sec. Leonor Briones sa kabiguan nitong tugunan ang hiling ng mga guro sa overtime pay at dagdag sahod.

Alyansa para sa karapatang-tao sa Negros, binuo

Binuo ng mga taong-simbahan, midya at mga personalidad sa Negros ang Human Rights Advocates – Negros (HRAN) noong Hunyo 25 sa simbahan ng Iglesia Filipina Independiente sa Bacolod City. Layon nitong isulong at depensahan ang karapatang tao sa inaasahang mas matindi pang mga paglabag sa ilalim ng rehimeng Marcos-Duterte.

AB: Protestang bayan