Renegosasyon at di pagbabasura ang veto ni Marcos Jr sa paliparan sa Bulacan

,

Tulad ng mga naunang mga presidente, iniaatras ngayon ni Ferdinand Marcos Jr ang mga kontrata at kasunduang pinasok ng nagdaang rehimen para sa sariling pakinabang. Ibinalita kahapon na “ibinasura” niya ang panukalang Bulacan Airport City Special Economic Zone (BACSEZ) na magpapahintulot sa pagtatayo ng internasyunal na paliparan sa prubinsya. Ang pag-veto ni Marcos sa proyekto ay sinalubong ng adelantado at wala sa lugar na papuri ng ilang personalidad.

“Ang pag-veto ni Marcos sa proyekto ni Ramon Ang ay simpleng negosasyon para sa kikbak sa pagitan ng burukrata-kapitalistang si Marcos Jr at burges-kumprador na si Ang at ng San Miguel Corporation,” ayon kay Marco Valbuena, upisyal sa impormasyon ng Partido Komunista ng Pilipinas. “Ang pagkakansela at renegosasyon ng mga kontrata ay ordinaryo na sa papasok na reaksyuaryong paksyon para makakuha ng mas malaking parte sa kita ng mga kapitalista.”

Sa aktwal, hindi tinutulan ni Marcos ang buong panukala, kundi ang probisyon lamang na nagbibigay ng mga insentiba sa pagbubuwis sa mga kumpanyang tatangkilik sa eco-zone. Kabilang sa sinasabing nakakopo ng “dambuhalang mga insentiba” ang Bulacan International Airport and Aero City ng San Miguel Corporation. Tinatayang umaabot sa ₱150 bilyon ang mawawalang rebenyu sa estado dulot ng mga insentibang ito.

Sa aktwal, halos sigurado nang matutuloy ang naturang proyekto sa pagtatalaga ni Marcos Jr kay Manuel Bonoan, chief executive officer ng San Miguel Corporation Tollways bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways, ang ahensyang namamahala sa malalaking kontrata sa imprastruktura.

Ang maagang panghuhuthot ng kikbak, kasabay ng pag-uunahan sa pakinabang at rekurso ng estado, ay likas na katangian ng mga burukrata-kapitalista.

Ang maniobrang ito ni Marcos ay nakikitang pagpabor din sa kaalyado niyang si Gloria Arroyo, na mayor na nakikinabang sa operasyon ng Clark International Airport sa Pampanga at sa pamilyang Remulla na nagbabalak magtayo ng sariling paliparan sa Sangley Point sa Cavite, na kapwa maaapektuhan ng pagtatayo ng BACSEZ. Idinadahilan ni Marcos na walang “economic sense” (o hindi mabuti sa ekonomya) at bawal diumano sa batas na itinatayo ang proyekto ni Ang na malapit sa isa pang “economic zone” sa Clark, Pampanga.

Sa likod ng lahat ng ito, tiyak ang pagpapatuloy ng BACSEZ na muling ipinetisyon ng mismong kapatid ni Ferdinand na si Imee Marcos sa Senado. Sasakupin nito ang 2,500 ektaryang lupang baybayin kung saan nabubuhay ang 700 pamilyang mangingisda. Kahit noong wala pa itong pormal na pahintulot, sinimulan na ng SMC ang iligal na pagdemolis ng mga kabahayan at pagpapalayas sa mga naninirahan sa Barangay Taliptip, Bulakan, Bulacan gamit ang armadong pwersa ng estado.

Isinasapanganib din ng buong proyekto ang buong ekosistema sa lugar, at itinataas ang risgo ng palagiang pagbaha at mapangwasak na mga bagyo.

AB: Renegosasyon at di pagbabasura ang veto ni Marcos Jr sa paliparan sa Bulacan