Special allowance ng mga manggagawa sa kalusugan, overtime pay ng mga guro, abot-kamay na

Magkasunod na balita ang matagumpay na paggiiit ng mga manggagawa sa kalusugan at mga guro ng nanarapat na hazard pay at overtime pay na ipinangako sa kanila ng estado.

Balita kahapon na inilabas na ng Department of Budget Management ang P9-bilyong special risk allowance (SRA) para sa 300,000 manggagawa sa kalusugan sa pampubliko at pribadong mga ospital. Saklaw nito ang lubhang naantalang kumpensasyon ng mga duktor, nars at iba pang nagtatrabaho sa mga ospital at laboratoryo mula Disyembre 20, 2020 hanggang Hunyo 30 ngayong taon. Ang special risk allowance ay dagdag sa hazard pay na ibinibigay sa mga “frontliner” na healh worker o yaong direktang nagseserbisyo sa mga Covid ward sa buong bansa.

Nakabatay ang SRA sa bilang ng mga araw na pumasok sa trabaho ang isang health worker. Maksimum na halaga na maaaring matanggap ng health worker ang P5,000 kada buwan. Bahagi ang kumpensasyong ito sa inilaan na pondo sa ilalim pa ng Bayanihan 2. Ayon sa DBM, hindi agad nailabas ang pondo dahil hindi ito inaksyunan ng upisina ng presidente. Noong lamang Hunyo 1 naglabas ang kautusang administratibo si Rodrigo Duterte na nag-aawtorisa sa DBM na ilabas na ang pondo.

Samantala, naigiit rin ng mga guro, sa pangunguna ng Aliiance of Concerned Teachers (ACT), na kilalanin at bigyan-kumpensasyon ng Department of Education ang sobrang mga araw ng pagseserbisyo. Noong Hunyo 25, sinabi ng ACT na umuusad na pakikipag-usap sa DepEd at Civil Service Commission kaugnay sa karapatan ng mga guro sa overtime pay mula Hunyo 1 2020 hanggang Hulyo 11 ngayong taon. Nangako diumano ang DepEd na makipag-usap sa DBM para sa 25% premium overtime pay.

Iginiit din ng mga guro na dapat bigyan ng service credit ang mga guro sa mga sobrang oras na ginugol nila sa pagtuturo sa ilalim ng iskemang flexible learning ng ahensya. Sa ilalim nito, halong 24 oras na “on call” ang mga guro, pitong araw sa isang linggo dulot ng napakaraming kakulangan at limitasyon ng ahensya para sa ganitong moda ng pag-aaral. Marami sa kanila ay gumastos mula sa sariling sweldo para makapagpalitaw ng kompyuter, pambayad sa internet, at sa maraming pagkakataon, makapag-imprenta ng sariling modyul.

Sa ngayon, nangako ang DepEd na bigyan ng service credit ang sobrang mga araw na ginugol ng mga guro sa pagtuturo mula Hunyo 1, 2020 hanggang Oktubre 5 noong nakaraang taon. Nagsimula ang flexible learning noong Hunyo 1, 2020 at dapat natapos noong Hunyo 11 ngayong taon. Pero pinahaba ito ng dalawa pang linggo, at muli hanggang Hulyo 10 para bigyan-daan ang pagsasanay ng mga guro. Sa gayon, tuluy-tuloy na nagserbisyo ang mga guro nang 297 araw nang walang bakasyon — 77 araw na mas mahaba kumpara sa nakasaad sa batas na rekisitong 220 araw ng kanilang serbisyo.

Batay sa kompyutasyon ng ACT, nararapat bigyan ng P16,008.47 ang isang guro na may ranggong Teacher 1 para sa 59 araw ng obertaym at service credit.

AB: Special allowance ng mga manggagawa sa kalusugan, overtime pay ng mga guro, abot-kamay na