#StopTheBombingsPH, ikinakampanya sa ibang bansa

,

Inilunsad ng grupong Friends of the Filipino People in Struggle (FFPS) ang kampanya para sa pagwawakas sa walang-patumangga at labis na nakasisindak ng mga aerial bombing sa mga sibilyang komunidad sa Pilipinas. Naitala na ang higit sa 200 kaso ng mga aerial bombing at panganganyon ng mga pwersa ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa ilalim ng panunungkulan ni Duterte.

Inilunsad ng grupo ang kampanya para makahiyat ng mga kaibigan at alyado sa iba’t ibang mga bansa na suportahan at palawakin ang pagtutol sa aerial bombing na sibilyan ang pangunahing apektado. “Ang mga komunidad ng mga mahihirap na magsasaka at katutubo sa pinakamalalayong lugar ang hinahambalos nito,” ayon sa grupo.

Inilinaw rin nila na marami ang natutulak na magbakwit at lisanin ang kanilang mga komunidad at nagdudulot ng pagkawasak sa kalikasan ang mga pambobomba.

“Ang mga armas na ginagamit ay galing sa iba’t ibang kasunduan at ayudang militar,” ayon sa grupo. “Ang US, Israel at Turkey ay kabilang sa mga pangunahing suplayer ng mga kontratang militar na ilandaang milyong dolyares.” Gayundin, anila, nakapagbigay na ang US ng aabot sa $600 milyong ayudang militar sa gubyernong Duterte simula pa 2016.

Kabilang sa mga panawagan ng FFPS sa mga internasyunal na grupo ang kagyat na pagwawakas ng pambobomba ng rehimeng Duterte, pagpapahinto sa pagbebenta ng armas at pagbibigay ng ayudang militar sa gubyerno at pagbatikos sa paglustay ng pondo ng Pilipinas sa pakikigidma kaysa ilaan sa mga serbisyong panlipunan.

Kaugnay ng mga panawagan ito, koordinadong ilulunsad ng FFPS ang mga kampanya sa social media, mga kumperensya, pagtitipon at mga protesta. Inilahad nila ang mga aksyon at porma ng pagkilos na maaari ring ilunsad ng iba pang mga grupo:

  • magpetisyon at mangampanya sa social media
  • gamitin ang #StopTheBombingsPH
  • magtipun-tipon para maglunsad ng pag-aaral tungkol sa isyu
  • magpalitaw ng pondo para sa mga proyekto at grupong sumusuporta sa mga biktima ng kampanyang pambobomba ng rehimeng Duterte
  • mga direktang aksyon (protesta) at inisyatiba sa sining para pigilan ang industriya ng militar at igiit na umaksyon ang mga lokal na gubyerno (tulad ng ginawang aksyon ng PalAction na naipasara ang Elbit sa UK)

Idinagdag din ng FFPS na hungkag ang paggamit ng aerial bombing para sa imbing layunin ni Duterte na “durugin ang Bagong Hukbong Bayan.” “Napatunayan na ng kasaysayan na hangga’t mayroong hindi pagkakapantay-pantay at ang mga ugat ng suliranin ng mamamayang Pilipino ay nananatili, mamamayagpag ang lahat ng porma ng pakikibaka,” anila.

AB: #StopTheBombingsPH, ikinakampanya sa ibang bansa