Striketober: Magkakasunod na tagumpay, inani ng kilusang manggagawa sa US

, ,

Nagkamit ng mayor na mga tagumpay ang mga manggagawa sa dalawang multinasyunal na korporasyon sa US. Bumalik na sa trabaho ang nagwelgang mahigit 10,000 manggagawa sa John Deere at 1,400 sa Kellogg’s matapos makamit ang hinihinging karagdagang sahod at benepisyo. Bahagi ang mga manggagawa ng Striketober, kilusang welga na sumiklab sa iba’t ibang bahagi ng US mula buwan ng Oktubre na nilahukan ng mahigit 100,000 manggagawa mula sa iba’t ibang unyon.

Tinapos ng mga manggagawa ng Kellogg’s, kumpanyang nagmamanupaktura ng mga produktong pagkain, ang kanilang welga noong Disyembre 20, 2021. Ito ay matapos nilang bumoto para ratipikahin ang bagong kasunduan ng mga manggagawa sa apat na planta ng kumpanya sa sa Michigan, Nebraska, Pennsylvania at Tennessee. Ang mga manggagawa ay kasapi ng Bakery, Confectionery, Tobacco Workers and Grain Millers International Union na nagtatrabaho sa mga planta ng kumpanya.

Sa kabila ng pagmamatigas ng kumpanya, hindi nakipagkompromiso ang mga unyonista at matagumpay nilang naigiit na bigyan ng dagdag sahod at benepisyo hindi lamang ang mga manggagawang matagal nang nagtatrabaho sa naturang mga planta kundi maging ang mga bago. Kabilang dito ang cost-of-living adjustment na magtataas sa sahod ng lahat ng manggagawa nang $1.10 (₱55) kada oras. Noong Disyembre 7, nagkaisa at nanindigan ang mayorya ng mga manggagawa para bumoto laban sa limang-taong alok ng kumpanya na taasan lamang nang 3% ang sahod ng mga manggagawang matagal nang nagtatrabaho sa mga planta.

Tinapos na rin ng mga 10,000 manggagawa ng John Deere, kumpanyang gumagawa ng mabibigat na kagamitang pang-agrikultura at makina sa Iowa, ang kanilang welga noong Nobyembre 17. Sila ay mga kasapi ng unyong United Auto Workers (UAW) sa 14 na planta ng kumpanya, kabilang ang pito sa Iowa, apat sa Illinois, at tig-isa sa Kansas, Colorado at Georgia. Naigiit ng mga manggagawa na itaas nang 10% ang sahod ng manggagawa sa loob ng anim na taon, karagdagang 5% dagdag sa 2023 at 2025, at pagpapanatili ng programang pensyon na unang binalak na itigil ng kumpanya. Bahagi rin ng kontrata ang pagbibigay ng $8,500 bonus sa bagong mga manggagawa. Ang welga ng mga manggagawa ng John Deere ang pinakamalaki sa mga pagkilos na bahagi ng Striketober.

Ayon kay Chuck Browning, bise-presidente ng UAW, “Ang sakripisyo at pagkakaisang ipinamalas ng mga kasapi namin sa John Deere, at ang determinasyon ng kanilang mga negosyador ang susi sa tagumpay na ito. Sinimulan nila ang isang kilusa para sa mga manggagawa sa bansang ito sa pamamagitan ng tagumpay na nakamit ngayong araw, at inani nila ang pagkilala at respeto ng lahat ng nakikibaka para sa kundisyong matwiran at patas sa mga pagawaan.”

Ang mga tagumpay na ito ay nakamit sa kalagitaan ng mga welga at paghahanda para magwelga sa iba’t ibang bahagi ng US. Noong Nobyembre 2021, mahigit 40,000 manggagawa ng Kaiser Permanente (dambuhalang konsorsyum ng mga kumpanya sa kalusugan) ang nagkasa ng kanilang welga noong Nobyembre 2021. Nagwelga rin ang mga manggagawa ng University of Pittsburgh Medical Center, Boston Museum of Fine Arts workers, at mga drayber ng bus sa Minneapolis.

AB: Striketober: Magkakasunod na tagumpay, inani ng kilusang manggagawa sa US