US, nangmasaker ng mga bata, sibilyan sa Afghanistan gamit ang killer drone

Sampu katao, kabilang ang pitong bata — lahat mula sa isang pamilya — ang pinatay ng militar ng US gamit ang killer drone na MQ-9 Reaper noong Agosto 29. Ayon sa militar ng US, ginamit nila ang drone at ilang oras na “sinubaybayan” ang kilos ng isang taong pinaghinalaan nitong myembro ng ISIS sa araw na iyon. Batay lamang ang impormasyon mula sa sarbeylans nito, pinagpasyahan ng mga kumander na bombahin ang kanyang sinasakyang kotse kahit nakaparada ito sa gitna ng masikip at mataong bahayan. Isang 20-libras na Hellfire na misayl ang pinakawalan ng drone.

Ipinaggigiitan ng militar ng US na “makatarungan” ang pang-aatake dahil “98%” itong “tiyak” na ang drayber ng kotse ay “nagbabalak” na magpasabog ng bomba malapit sa paliparan ng Kabul kung saan nagkakandarapa noon ang US na ilabas sa bansa ang mga naiwan nitong tauhan.

PInabulaanan ito ng isang malalim na imbestigasyon ng New York Times (NYT), isa sa nangungunang dyaryo sa US, katuwang ang mga mamamahayag sa Afghanistan. Anila, isang manggagawa ng makataong organisasyong Amerikano sa Kabul ang pinatay ng US. Hindi myembro ng Taliban ang 43-taong gulang na si Zemari Ahmadi, at katunayan, isa siya at kanyang pamilya sa mga nakatakdang ilipad tungong US. Kasama na napatay sa pambobomba ang mga anak ni Ahmadi at kanyang mga pamangkin. Lima sa mga bata ay may edad 7-pababa. Tinamaan ng shrapnel ang iba pang myembro ng pamilyang Ahmadi dahil nakaparada noon ang kanyang kotse malapit sa pintuan ng kanilang tinitirhan.

Ayon sa NYT, empleyado ng Nutrition and Education International, isang organisasyong may hedkwarters sa California, si Ahmadi. GInagawa niya sa araw na iyon ang kanyang mga tungkulin. Kabilang dito ang pagsundo sa kanyang mga kaupisina mula sa kani-kanilang mga bahay at pagkuha at paghahatid ng ayuda sa iba’t ibang bahagi ng syudad. Bago umuwi, kumuha si Ahmadi ng maiinom na tubig sa upisina para iuwi sa kanilang pamilya dahil putol na ang tubig sa syudad sa panahon na iyon. Alas-4:30 ng hapon nakabalik sa compound ng kanyang pamilya si Ahmadi. Agad siyang binomba ng militar.

Ipinaggigiitan ng militar ng US na ang nasubaybayan nilang paghinto-hinto ni Ahmadi sa araw na iyon ay pruweba na “nakikipagkita” siya sa kanyang mga “kontak” sa ISIS. Ang paghahakot ni Ahmadi ng maiinom na tubig mula sa upisina ay ipinagpilitan nitong “naghahakot ng bomba” dulot sa simpleng obserbasyon na “mukha siyang nabibigatan.” Tatlong araw bago nito, nagpakawala ng bomba ang ISIS sa paliparan ng Kabul, kung saan 12 sundalong Amerikano at 170 sibilyang Afghan ang napatay. Ang pambobomba gamit ng drone ay ganti sa insidenteng ito.

Sa bisa ng mga palagay ng mga nag-aanalisa ng mga bidyong kuha ng drone, iniutos ng kumander ng US ang pagpakawala ng misayl mula sa drone na sumusubaybay sa kanya. Matapos mabunyag na may ibang tinamaan ang kanilang bomba, inaamin ng militar na hindi nila alam ang katauhan ni Ahmadi noong pinatay siya kahit pa ipinagigiitan “tiyak” itong may balak siyang mangbomba.

Hanggang ngayon, wala pang nananagot sa krimen na dapat harapin ng buong militar at gubyernong US.

AB: US, nangmasaker ng mga bata, sibilyan sa Afghanistan gamit ang killer drone