Walang usapan para sa koalisyong gubyerno sa kahit na sinong kandidato, paglilinaw ng PKP

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Pinasinungalingan kahapon ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang mga alegasyon ni Sen. Ping Lacson na kung mananalo sa pagkapangulo ang kandidatong si Leni Robredo, hahantong ito sa isang “koalisyong gubyerno sa mga komunista.”

“Para sa kaalaman ng lahat, walang anumang kasunduan ang PKP o ang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa kahit sinong pampulitikang partido na tumatakbo sa eleksyong 2022,” ayon kay Marco Valbuena, upisyal sa impormasyon ng PKP. “Hindi rin usapin para sa PKP o NDFP ang makipagtalakayan para sa isang ‘koalisyong gubyerno’ sa ngayon,” dagdag pa niya.

Itinatanggi ni Lacson na isa siyang red-tagger, pero agad namang nired-tag ang mga organisasyong masa na nakapaloob sa koalisyong Makabayan nang sinabi niyang ang presensya ng mga ito sa rali ni Robredo ay patunay ng pakikipagtulungan ni Robredo sa PKP. Ayon kay Valbuena, sa pangrered-tag ni Lacson, nagsisilbi siyang “attack dog” ni Duterte laban kay Robredo na may layuning wasakin ang malapad na pagkakaisa laban sa mga Duterte at tambalang Marcos-Duterte na natitipon ng kampanya ni Robredo.

Ang NDFP, kasama ang maraming nagtataguyod sa kapayapaan, ay nagpahayag lamang ng pag-asa na ang mamamayan ay susuporta sa isang kandidato na muling bubuksan ang pintuan para sa usapang pangkapayapaan sa NDFP para mapagtalakayan ang sosyo-ekonomiko at pampulitikang ugat ng kasalukuyang digmang sibil.

Dati nang sinabi ng PKP na ang muling pagbuhay sa usapang pangkapayapaan ng NDFP-GRP ay dapat magsisimula sa pagkilala sa lahat ng nagdaang mga kasunduan at pagwaksi sa lahat ng mga balakid dito tulad ng NTF-Elcac at ang “terorsistang designasyon” ng PKP, ng Bagong Hukbong Bayan at ng NDFP at mga alyadong organisasyon nito sa ilalim ng mabangis na “Anti-Terror Law.”

“May ilang kandidato sa pagkapangulo, kabilang na si Robredo at Lacson, ang nagpahayag ng pagiging bukas sa”usapang pangkapayapaan,” sabi ni Valbuena, pero binanggit rin niyang maaring “pang-eleksyon” lang ito.

Sinabi niya na sa ngayon, “wala sa mga kandidato ang malinaw na naghayag ng planong ipanumbalik ang suspendidong negosasyong kapayapaan sa NDFP at ng pagkilala sa nagdaang mga kasunduan bilang batayan para isulong ito.” (CPP Information Bureau)

AB: Walang usapan para sa koalisyong gubyerno sa kahit na sinong kandidato, paglilinaw ng PKP