Kampanya kontra 
inter-imperyalistang gera, ginlunsar
June 07, 2022

Sa pagpanguna sang International League of Peoples’ Struggles (ILPS) kag mga organisasyon sa idalom sang Bagong Alyansang Makabayan, ginlunsar sang Mayo 21 ang Internasyunal nga Kampanya nga Kontra-Gera (International Anti-War Campaign) sa paagi nga pagprotesta sa atubang sang embahada sang US sa Manila. Mapintas nga ginbungkag ang programa kag gin-aresto sanday Lloyd Manango, bise presidente […]

Boycott of the 9th Summit of the Americas
June 07, 2022

A NUMBER OF Latin American and Caribbean countries said their leaders will not be attending the upcoming 9th Summit of the Americas this June 6-10 set to be hosted by the Biden government in Los Angeles City. The Caribbean Community had earlier said in the first week of May that if any American country will […]

Boykot sa ika-9 na Summit of the Americas
June 07, 2022

NAGPAABOT ANG ILANG bansa sa Latin America at Caribbean na hindi dadalo ang kanilang mga pinuno sa isasagawang ika-9 na Summit of the Americas sa darating na Hunyo 6-10 na pinatawag ng gubyernong Biden sa Los Angeles City. Naunang ipinabatid ng Caribbean Community noong unang linggo ng Mayo na kung mayroong bansa sa America na […]

Boykot sa ika-9
 nga Summit of the Americas
June 07, 2022

NAGPADANGAT ANG PIPILA ka mga nasud sa Latin America ug Caribbean nga dili motambong ang ilang mga lider sa pagalunsarong ika-9 nga Summit of the Americas sa umalabot nga Hunyo 6-10 nga gipatawag sa gubyernong Biden sa Los Angeles City. Unang gipahimangno sa Caribbean Community niadtong unang semana sa Mayo nga kung adunay nasud sa […]

Boykot sa ika-9 nga Summit of the Americas
June 07, 2022

NAGPAABOT ANG PILA ka pungsod sa Latin America kag Caribbean nga indi magtambong ang ila mga pinuno sa ginahiwat nga ika-9 nga Summit of Americas sa maabot nga Hunyo 6-10 nga ginpatawag sang gubyernong Biden sa Los Angeles City. Nauna nga ginpahibalo sang Caribbean Community sang una nga semana sang Mayo nga kon may pungsod […]

Ang Bayan Editoryal Mayo 21
May 21, 2022
Kalatas | April 2022
April 30, 2022

  Download here Pilipino: PDF