Archive of Andres Agtalon | Spokesperson

Duterte regime is the top recruiter of NPA: PKM rejoinder to AFP’s disrespect for the dead, utter violation of IHL
August 24, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM) | Andres Agtalon | Spokesperson |

The Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM-NDFP) scoffed at the Armed Forces of the Philippines (AFP) for its tirade that slain New People’s Army (NPA) fighter Kerima Lorena Tariman was a ‘notorious terrorist’ and ‘extortionist’ and that she lured students to the NPA. Tariman was summarily killed by soldiers of the 79th IBPA in Barangay […]

Pinakamataas na pagpaparangal at pagpupugay kay Kasamang Fidel V. Agcaoili
August 06, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM) | Andres Agtalon | Spokesperson |

Nagluluksa ang milyong mga magsasaka, magbubukid, at mamamayan sa kanayunan sa pagyao ni Kasamang Fidel V. Agcaoili, Tagapangulo ng Negotiating Panel ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Nagbibigay ng pinakamataas na pagpupugay at pagpaparangal ang Pambansang Katipunan ng mga Magsasaka (PKM-NDFP) kay Kasamang Fidel Agcaoili — rebolusyonaryo at proletaryadong internayunalista. Sumaklaw sa higit […]

Pinakamataaas na pagpupugay at pulang saludo kay Felina ‘Nieves’ Mendres, rebolusyonaryong huwaran at bayani ng sambayanang Pilipino
December 11, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM) | Andres Agtalon | Spokesperson |

Ipinapaabot ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-National Democratic Front of the Philippines (PKM-NDFP) ang pinakamataas na pagkilala at pagpupugay kay Felina ‘Nieves’ Mendres, 63 taong gulang — lider kababaihan mula sa sektor ng mga magsasaka at mangingisda. Nakikiramay ang PKM-NDFP sa naiwang pamilya, mga kaanak, mga kasamahan at kaibigan ni Ka Nieves. Isang malaking kawalan […]