Archive of Artista at Manunulat ng Sambayanan (Armas)

Sigaw ng mga Artista ng Bayan: Rebolusyon, Hindi Eleksyon!
May 08, 2022 | Artista at Manunulat ng Sambayanan (Armas) | Balangay Ernie Peñaranda | Risel Hurnero | Spokesperson |

Ika-1 ng Mayo matagumpay na mapagpasyang itinatag ng mga kabataang artista ang ARMAS balangay Ernie Pefiaranda sa ilalim ng isang puno sa loob ng isang pamantasan sa Kalakhang Manila. Patuloy ang pagtindig ng mga artista sa katotohanang tanging ang pambansa- demokratikong rebolusyon na may sosyalistang perspektiba lamang ang paraan upang maiwaksi ang bulok na sistemang […]

Pinapula ni Ka Parts Bagani ang silangan
August 23, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Artista at Manunulat ng Sambayanan (Armas) |

Tangan ang mga pinsel, lapis, bolpen, pintura, tinta, pait, gitara, mikropono at camera, taas-kamaong nagpupugay ang mga rebolusyonaryong alagad ng sining na bumubuo sa Artista at Manunulat ng Sambayanan (Armas-National Democratic Front) kay Kasamang Parts Bagani sa kanyang buhay na inialay sa pagsulong ng armadong pakikibaka at rebolusyonaryong adhikain ng sambayanang Pilipino at naging di […]

Pinakamataas na pagpupugay sa makatang mandirigma at kadreng pangkultura ng rebolusyon at ng sambayanan na si Kerima Lorena “Ka Ella” Tariman!
August 22, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Artista at Manunulat ng Sambayanan (Armas) | Balangay Ronnel Rhay Phoben Madrigal |

Isang pulang saludo para kay Kerima! Nitong August 20,2021, napaslang si Kerima o mas kilala bilang si Ka Ella kasama ang isa pang mandirigma na si Ka Pabling sa isang labanan sa Silay City, Negros Oriental. Si Kerima ay isang mahusay na makata at manunulat. Sa mga panahong nakasama siya ng ARMAS- RRPMadrigal Chapter, ang […]

Pagpupugay kay Kasamang Ronnel Madrigal!
August 04, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Artista at Manunulat ng Sambayanan (Armas) | Balangay Ronnel Rhay Phoben Madrigal |

“Kung sa sakripisyo, kahirapan at kamatayan, tanggap ang kalagayang kailangan magbuwis ng buhay para sa mga kasama, lalo na sa bayan.“—Ka Sandee Nilaan niya ang kanyang talino, kakayahan, at ang mismong buhay para sa Demokratikong rebolusyong Bayan. Simulang namulat at naging aktibista, malinaw ang kanyang perspektibang maglingkod sa sambayanang Pilipino bilang kasapi ng New People’s […]

Pulang saludo sa Artista ng Bayan, Prof. Leonilo (Neil) Doloricon
July 19, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Artista at Manunulat ng Sambayanan (Armas) |

Para sa mahigit apat na dekadang sining para sa masa, pulang saludo at taas-kamaong pagpupugay, Prof. Neil Doloricon: huwarang artista, tunay na manggawang pangkultura, dakilang Artista ng Bayan.