Archive of Elvira Dayawen | Spokesperson

Isang Taong Anibersaryo ng Pagkakamartir ni Ka Maymay
August 08, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) | Balangay Ka Elvira | Elvira Dayawen | Spokesperson |

Ang buhay na inialay sa rebolusyonaryong kilusan ay buhay na inialay sa sambayanang Pilipino. Isang taon na ang nakalilipas mula nang namartir si Ka Maymay at isang taon na rin mula nang siya’y pinagbabaril ng mga pasistang sundalo. Noong ika-8 ng Agosto 2020, nagkaroon ng engkwentro sa pagitan ng Bagong Hukbong Bayan at ng 7th […]

Pagpupugay sa mga Bagong Iskolar ng Bayan
July 16, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) | Balangay Ka Elvira | Elvira Dayawen | Spokesperson |

Pinagpupugayan ng Kabataang Makabayan DATAKO balangay ng Elvira ang mga bagong Iskolar ng Bayan! Ang inyong pagtahak ng landas sa Unibersidad ng Pilipinas ay ang paglaan ng inyong angking tapang at talino upang paglingkuran ang mamamayang Pilipino. Simula pagkabata, ipinataw na sa mga kabataan ang landas na para sa makasariling interes ng naghaharing uri sa […]

Pagpapahirap, Pasismo’t Karahasan sa Gitna ng mga Sakuna
November 18, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) | Balangay Ka Elvira | Elvira Dayawen | Spokesperson |

Sa mga nagdaang mga buwan, lalo lamang lumalala ang pamamasista ng rehimeng Duterte at ginagamit pa ang panahon ng pandemya upang paigtingin ang kanilang pasistang paghahawak sa lipunan. Mula sa kabi-kabilang pag-atake sa mga progresibong organisasyon at indibidwal, hanggang sa pagpapatahimik ng walang kuwentang rehimen na ito sa mga kritiko niya gamit ang Anti-Terror Law. […]