Archive of Florencio Baluga | Spokesperson

Mamamayang Abrenio, kolektibo at organisado na kumilos para sa kumprehensibong paglaban sa COVID 19!
March 19, 2020 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Abra (Agustin Begnalen Command) | Florencio Baluga | Spokesperson |

Nakikiisa ang Agustin Begnalen Command – NPA Abra sa paglaban sa COVID19. Kinakailangan ang mahigpit na pagkakaisa ng buong mamamayang Pilipino at Abrenio upang hadlangan ang paglaganap ng sakit na COVID19 hanggang sa tuluyang mapuksa ang bayrus na ito. Sa landas lamang ng rebolusyonaryong pakikibaka at pagkilos ng mamamayan, makakaya nating masolusyonan ang mga sagabal […]

Mga sibilyan sa Lacub Abra, pinagbabaril ng sundalo ng 24th IB
February 20, 2020 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Abra (Agustin Begnalen Command) | Florencio Baluga | Spokesperson |

February 17, 2020 pasado alas nuebe ng gabi anim na mga kabataan na residente ng Bgy. Lan-ag, Lacub, Abra ang pinagbabaril ng mga nag-ooperasyong sundalo ng 24th IB Charlie Company. Ayon sa report ng mga residente, pumunta ang mga nasabing kabataan sa ilog upang mangalap ng isda na para may maihain sa kanilang bisita kinabukasan. […]

Sibilyan iti Sallapadan,Abra liplipiten ken alallilawen ti Joint AFP-PNP Oplan Kapanatagan!
January 17, 2020 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Abra (Agustin Begnalen Command) | Florencio Baluga | Spokesperson |

Nainget a kondenaren ti kabaroanan manen a panangliplipit ti AFP-PNP kadagiti umili ti Bgy. Ud-udiao, Bgy. Bazar, ken Bgy. Naguilyan Sallapadan, Abra. Dagiti 17 a sibilyan ket saan a kameng ti NPA-Milisyang Bayan. Isuda ket sibilyan a sigud Bgy. Kapitan, Bgy. Kagawad, tanod, pastor ti relihiyon, ken kameng dagiti tradisyonal nga organisasyon ti mannalon ken […]

Saluduhan ang Partido Komunista ng Pilipinas!
January 08, 2020 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Abra (Agustin Begnalen Command) | Florencio Baluga | Spokesperson |

Mabuhay ang maika-51 taong anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas. Nakikiisa ang buong rebolusyonaryong hanay at lahat ng pulang mandirigma sa ilalim ng Agustin Begnalen Command NPA-Abra sa pagbubunyi at pagsaludo sa mga naipong tagumpay ng ating Pambansa Demokratikong Rebolusyonaryon sa buong kapuluan. Ito ay patunay lamang na kahit anong reaksyunaryong rehimen ang maglunsad ng […]

Hinggil sa nagpapatuloy na operasyong militar ng 24th IB sa Abra
December 24, 2019 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Abra (Agustin Begnalen Command) | Florencio Baluga | Spokesperson |

Kahit na nagdeklara na ng ceasefire ang parehong kampo ng CPP-NPA-NDF at ng GRP, nanatili pa rin ang operasyon ng mga tropa ng 24th IB sa probinsya ng Abra. Nanatiling mayroong presensya ng AFP, partikular ang 24th IB, sa mga bayan ng Malibcong, Pilar, Lacub, Sallapadan, Tubo, at Villaviciosa. Kahapon, sa bayan ng Lacub, mayroong […]

Kinalastog ken Kinamauyong ti Kampanya a Panagpasurender ti AFP-PNP iti Umili ti Abra, Ilusyon a Mapaay ken Mangrubrob iti Pungtot ti Umili
November 06, 2019 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Abra (Agustin Begnalen Command) | Florencio Baluga | Spokesperson |

  Kabayatan nga ipanpanakkel ti Rehimen US-Duterte, AFP ken PNP ti ilusyon da iti kinaadu kano ti “simmuko a Nalabaga a Mannakigubat ken supporter ti NPA”, lallalo laeng a naawan ti pammati ti umili a Pilipino iti gubyerno ken pumingpinget da iti panangibutaktak ken pananglaban iti kinalastog ken pasismo na. Iti probinsya ti Abra, amin […]

Mapanupil na Executive Order No.70 patuloy na bibiguin ng NPA at buong mamamayan ng Abra
September 26, 2019 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Abra (Agustin Begnalen Command) | Florencio Baluga | Spokesperson |

Matapos ang bigong kampanya ng rehimeng US-DUTERTE na Oplan Kapayapaan laban sa CPP-NPA-NDF, agad na naglabas ng Executive Order No. 70 si Duterte para bumuo ng National Task Force to End Local Communists Armed Conflict (NTF-ELCAC). Binuo ang Joint Peace and Security Coordinating Committee kung saan pinagsama-sama ang AFP, PNP, LGU at mga sibilyang ahensya […]

47 taong walang katarungan; Never Again to Martial Law
September 20, 2019 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Abra (Agustin Begnalen Command) | Florencio Baluga | Spokesperson |

Nakikiisa ang Agustin Begnalen Command NPA-Abra sa paggunita sa ika-47 taong anibersaryo ng pagdedeklara ni Ferdinand Marcos ng Batas Militar sa buong bansa noong September 21,1972, para di umano para mapigilan ang lumalakas na Armadong Paglaban ng mamamayan. Ngunit ginamit nya ito para sa pansariling interes ng pamilya at kanyang mga cronies, sinikil at pilit […]