Archive of Guillermo Alcala | Spokesperson

Hinggil sa diumanong sagupaan sa pagitan ng NPA at AFP sa Tappa, San Mariano, Isabela
October 31, 2021 | New People's Army | Cagayan Valley Regional Operational Command (Fortunato Camus Command) | Guillermo Alcala | Spokesperson |

Hindi padadaig ang 95th Infantry Battalion Philippine Army sa iba pang mga Battalion sa ilalim ng 5th Infantry Division sa paglulubid ng mga kabulaanan upang palabasing “nagwawagi” ang rehimeng Duterte sa gyera sa pakikidigma nito laban sa New People’s Army at buong rebolusyonaryong kilusan ng mamamayan. Ibinalita nito na nagkaroon diumano ng engkwentro sa pagitan […]

Mabibigo muli ang taning ng reaksyunaryong estado sa pagdurog sa New People’s Army
October 30, 2021 | New People's Army | Cagayan Valley Regional Operational Command (Fortunato Camus Command) | Guillermo Alcala | Spokesperson |

Tuwing malapit nang matapos ang termino ng mga ito, ang bawat nagdaang rehimen sa bansa ay nag-aanunsyong magagapi nila ang New People’s Army bago sila umalis sa poder. Walang kaibahan dito ang anunsyo n Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Gen Jose Faustino, Jr. na makakamit ang target nilang madurog ang NPA sa […]

Bunton ng mga kasinungalingan at panlalansi ng 5th ID
October 20, 2021 | New People's Army | Cagayan Valley Regional Operational Command (Fortunato Camus Command) | Guillermo Alcala | Spokesperson |

Masyadong halatado ang pinatindi at sinkronisadong kampanya ng kasinungalingan at panlalansi ng iba’t ibang dibisyon ng Armed Forces of the Philippines sa nakaraang ilang buwan, na grumabe pa nitong Oktubre, na ang pinakapaborito nila ay ang mga diumanong sunud-sunod na pagsurender ng mga mandirigma, milisya at baseng masa ng New People’s Army. Hindi patatalo at […]

Pulang saludo sa 5 martir ng Sta. Teresita, Cagayan
October 12, 2021 | New People's Army | Cagayan Valley Regional Operational Command (Fortunato Camus Command) | Guillermo Alcala | Spokesperson |

Ipinaaabot ng Pangrehiyong Kumand sa Operasyon (Fortunato Camus Command) ng New People’s Army sa Cagayan Valley ang pagpupugay sa 5 Pulang opisyal at mandirigmang nagmartir sa labanan sa Brgy. Dungeg, Sta. Teresita, Cagayan noong Setyembre 21, 2021. Sina kasamang Leo Teñoso Lucas (Ka Mio/ Ka Titan), Geian Espeña (Ka Marlon), Ka Judel at 2 pang […]

Panagutin si Bello at Duterte sa malawakang kawalan ng trabaho at huwad na mga programang pangkabuhayan
May 01, 2021 | New People's Army | Cagayan Valley Regional Operational Command (Fortunato Camus Command) | Guillermo Alcala | Spokesperson |

Nararapat lamang na panagutin ng mamamayang Pilipino sina Rodrigo Duterte at Department of Labor and Employment (DOLE) Secretary Silvestre H. Bello III sa malawakang kawalan ng trabaho sa bansa, pagpapailalim sa mga manggagawa sa higit na mapang-aping kaayusan sa paggawa at malakihang pagkaltas ng sahod. Sa halip na isalba ang mamamayan mula sa pagkabaldado ng […]

Nagdurusa ang mamamayan ng Cagayan Valley sa mga patakarang pang-ekonomya ng rehimeng Duterte
March 11, 2021 | New People's Army | Cagayan Valley Regional Operational Command (Fortunato Camus Command) | Guillermo Alcala | Spokesperson |

FEBRUARY 28 | “Dagdag na pahirap at panloloko lamang!” Ito ang reaksyon ng mga magsasaka at iba pang sektor sa agrikultura sa Cagayan Valley sa mga pinakahuling anunsyo at buladas ng rehimeng Duterte kaugnay ng mga hakbanging pang-ekonomya nito. Hindi na nga sila makagulapay mula sa dati nang kalagayan ng krisis at sa epekto ng […]

Kundenahin ang Malakihang Pagmimina sa Tabing ng “Dredging” sa Ilog Cagayan
March 08, 2021 | New People's Army | Cagayan Valley Regional Operational Command (Fortunato Camus Command) | Guillermo Alcala | Spokesperson |

Isang malaking kabalintunaan ang tinuran kamakaylan ng mga burukrata ng rehimeng Duterte na upang huwag na daw maulit ang malaking pagbaha noong Nobyembre ay kailangang minahin ang yamang mineral ng Ilog Cagayan sa tabing ng “dredging.” Sinagpang nila ang naganap na delubyo para lumikha uli ng panibagong delubyo sa buhay ng mamamayan. Marami-raming taon na […]

Bagong mapagmumulan ng kurakot ang silbi ng “Barangay Development Fund” ng NTF-ELCAC
March 03, 2021 | New People's Army | Cagayan Valley Regional Operational Command (Fortunato Camus Command) | Guillermo Alcala | Spokesperson |

Sa ilalim ng General Appropriations Act of 2021, nilaanan ng P120 million ang anim na baryo sa Cagayan Valley bilang bahagi ng Barangay Development Fund (BDF) ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC). Bahagi ito ng kabuuang P16.44 billion na BDF ng NTF-ELCAC na ilalaan diumano para sa 822 baryo sa […]

Patunay ng di-makatwirang taktika sa ilalim ng di-makatarungang digma ng AFP ang panibagong kaso ng paglapastangan nito sa patay
February 28, 2021 | New People's Army | Cagayan Valley Regional Operational Command (Fortunato Camus Command) | Guillermo Alcala | Spokesperson |

Maliban sa panggigipit at pandarahas sa mga di-armadong aktibista at iba pang tagapagtatanggol ng mga demokratikong karapatan, modus-operandi pa ng AFP ang pagbaling nila ng armas sa mga ‘di-armado’ at ‘wala nang buhay’ na katawan ng mga rebolusyonaryo. Dagdag ito sa itinuturing na mga makakatotohanang tagumpay ng militar. Kahit pa mistulang pananagumpay sa pamamagitan ng […]

Panibagong bogus na pagpapasurender ng AFP sa Cagayan
February 01, 2021 | New People's Army | Cagayan Valley Regional Operational Command (Fortunato Camus Command) | Guillermo Alcala | Spokesperson |

Muling binobola ng Philippine Army ang sarili sa panibago nitong pag-anunsyo ng diumanong “pagsurender ng 35 kasapi” ng New People’s Army sa Zinundungan Valley sa Rizal, at sa ilan pa sa Amulong at Lallo sa lalawigan ng Cagayan. Sa 35 na diumanong sumurender sa Zinundungan Valley, tatlo lamang ang pinangalanan ni 501st Infantry Brigade commander […]