Archive of Jose Maria Sison | Founding Chairperson

Pagbati ng pakikiisa sa Kabataang Makabayan sa ika-56 na anibersaryo nito sa Araw ni Bonifacio
November 30, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan (KM) | Jose Maria Sison | Founding Chairperson |

Sa ika-56 na anibersaryo ng ating organisasyon, nagpapaabot ako ng maalab na rebolusyonaryong pagbati at pakikiisa. Pulang saludo ako sa inyong katatagan at militansya sa pagpapatuloy ng rebolusyong Pilipino sa landas ng pambansang pagpapalaya at demokrasya hanggang sa pag-abot ng sosyalismo. Taglay ninyo ang dakilang rebolusyonaryong tradisyon na inumpisahan ni Andres Bonifacio at ipinagpatuloy natin […]

Mensahe ng Pakikiisa sa Kabataang Makabayan-Europa
November 29, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan (KM) | Jose Maria Sison | Founding Chairperson |

Read in: English Minamahal na mga Kapwa Aktibista, Bilang Tagapangulong Tagapagtatag ng Kabataang Makabayan, natutuwa akong inilulunsad ninyo ang Kabataang Makabayan-Europa. Ipinaaalaala nito ang aking kabataan nang inspirado kami ng rebolusyonaryong halimbawa ni Andres Bonifacio at matibay kaming nagpasiya na ipagpatuloy ang pambansang demokratikong rebolusyon na sinimulan niya noong 1896. Nobyembre 30, 1964, nang itatag […]

Message of Solidarity to Kabataang Makabayan-Europe on the occasion of its launching
November 29, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan (KM) | Jose Maria Sison | Founding Chairperson |

Read in: Pilipino Dear Fellow Activists, As the Founding Chairman of Kabataang Makabayan, I am elated that you are launching the Kabataang Makabayan-Europe. This brings back memories of my youth when we were inspired by the revolutionary example of Andres Bonifacio and were determined to continue the national democratic revolution which he had started in […]

Mensahe sa Kabataang Makabayan sa panahon ng Covid-19
June 10, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan (KM) | Jose Maria Sison | Founding Chairperson |

Mahal na mga kasama sa Kabataang Makabayan, Maalab na rebolusyonaryong pagbati sa inyong lahat! Sa panahon ng Covid-19 pandemya, marapat na bigyan natin ng masusing pansin ang pangangalaga sa kalusugan at kabutihan ng kabataan at sambayanang Pilipino, laluna ang masang anakpawis, na pinakabulnerable sa ganitong sakit dahil sa kahirapan sa buhay at kasalatan sa anumang […]

Isulong ang Bandilang Pula ng Katipunan at Kabataang Makabayan
November 29, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan (KM) | Jose Maria Sison | Founding Chairperson |

ISULONG ANG BANDILANG PULA NG KATIPUNAN AT KABATAANG MAKABAYAN Mensahe sa ika-54 Anibersaryo ng Kabataang Makabayan ni Jose Maria Sison Mahal na mga kasama sa Kabataang Makabayan, Bilang Tagapangulong Tagapagtatag ng Kabataang Makabayan (KM), naliligayahan akong inabot ng ating mahal na organisasyon ang ika-54 na anibersaryo ng pagtatatag. Magpasalamat tayong lahat sa mga rebolusyonaryong martir […]