Archive of Justiniano Malabanan | Spokesperson

Mga rebolusyunaryong tagapagtaguyod ng karapatang pantao, buong-tapang na isulong ang karapatan ng mamamayan! Ipagwagi ang demokratikong rebolusyong bayan!
February 01, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Lupon ng Manananggol para sa Bayan-Southern Tagalog | Justiniano Malabanan | Spokesperson |

Pulang saludo at taas-kamaong pagbati para sa 53 anibersaryo ng muling pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas! Muling pinatunayan ng PKP, ang tanglaw ng masang anakpawis, na mahaba ang buhay ng rebolusyon. Makasaysayan at simboliko ang taong ito sapagkat nananatiling matatag at hindi matinag-tinag ang pakikibaka ng aping mamamayan at ang Partido nito sa kabila […]

Manananggol para sa bayan, militante at ubos-lakas na itaguyod ang karapatang pantao! Ipaglaban ang hustisya para sa mga biktima ng Bloody Sunday! Wakasan ang kriminal at teroristang rehimeng US-Duterte! Isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon ng bayan!
March 26, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Lupon ng Manananggol para sa Bayan-Southern Tagalog | Justiniano Malabanan | Spokesperson |

Pinakamataas na pagbati ang ipinapaabot ng LUMABAN-TK sa Partido Komunista ng Pilipinas sa ika-52 taong anibersaryo ng muling pagkatatag nito. Ipinagbubunyi ng malawak na hanay ng mga makabayan at rebolusyunaryong abugado, tagapagtaguyod ng karapatang pantao at ng malawak na hanay ng mamamayang nakikibaka ang isang panibagong taon para sa pagsusulong ng pambansa-demokratikong rebolusyon. Saksi tayo […]