Archive of Kabataang Makabayan-Bicol

Kabataan, labanan ang krisis sa edukasyon, isulong ang demokratikong rebolusyong bayan!
September 16, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Kabataang Makabayan-Bicol |

Kinakain si DepEd Sec. Leonor Briones ng kanyang guni-guni sa pagpahayag na isang tagumpay ang nakaraang SY 2020-2021 dahil sa diumano’y mataas na porsyento ng mga nakatapos na mag-aaral sa harap ng matinding paghihirap nilang makaangkop sa ipinapatupad na blended learning. Pilit nilang linilinlang ang mamamayan sa paglalabas ng minanipulang datos na magpapalabas na tagumpay […]

Youth is the hope of the country! Realize the worth of your strength, acuity and boldness, dare to change society!
August 12, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command) | NDF-Bicol | Kabataang Makabayan-Bicol |

This National Youth Month, Kabataang-Makabayan –KM Bikol salutes the Filipino youth who dares to struggle and who stands for the interest of the people. All throughout the history of the Filipino people’s struggle, the youth has contributed significantly to the advancement of change and the realization of the revolution’s victory.

Pag-asa ng bayan, Kabataan! Lakas, talas at kapangahasan, gawing makabuluhan, baguhin ang lipunan!
August 12, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Kabataang Makabayan-Bicol |

Ngayong buwan ng Pambansang Araw ng Kabataan, taas-kamaong nagpupugay ang Kabataang Makabayan – KM Bikol sa lahat ng kabataang Pilipino nangangahas lumaban at naninindigan para sa kapakanan ng sambayanan. Sa kasaysayan ng pakikibaka ng mamamayang Pilipino, malaki ang ambag ng kabataan sa pagsusulong ng pagbabago at pagtatagumpay ng mga rebolusyon.

Maraming kabataang Bikolano ang sumasampa at sasampa sa NPA dahil kay Duterte
July 26, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Kabataang Makabayan-Bicol |

Si Duterte ang numero unong tagapagrekluta ng NPA, laluna sa hanay ng masang kabataan, dahil sa kanyang pasismo, maramihang pagpatay at pagkitil sa karapatan, kabilang ang karapatan sa libre, makabuluhan at abot-kamay na edukasyon. Pinatunayan ng tuluy-tuloy pang bilang ng mga kabataang Bikolanong pinipiling humawak ng armas at buong panahong magsilbi sa mamamayan bilang mga […]

KM-Bikol sa pagkakasibak ni Maj. Gen. Alex Luna at patuloy na red-tagging sa mga unibersidad
February 01, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Kabataang Makabayan-Bicol |

Karaniwan nang gawi ng rehimeng US-Duterte ang pagbuntunan ng sisi ang isang alagad tuwing napapahiya ito sa publiko. Hindi sapat ang pagkakasibak ni Maj. Gen. Alex Luna. Tiyak marami pang mga susunod na naka-Photoshop at mga orkestradong photo-ops ng mga pekeng surrenderee, mali-maling intel reports gaya ng katawa-tawang listahan ng mga personaheng NPA umano at […]

Tindig ng KM-Bikol at KAGUMA-Bikol sa pagkakansela ng UP-DND Accord
January 23, 2021 | NDF-Bicol | Kabataang Makabayan-Bicol | Katipunan ng mga Gurong Makabayan-Bicol |

Hindi mapipigilan ng uhaw-na-dugong sandatahan ng rehimeng US-Duterte ang paglalim ng kamulatan ng mamamayan hinggil sa kronikong krisis sa lipunan. Sa bawat kanto, tahanan, komunidad at iba pang lugar matatagpuan ang mga obhetibong kondisyong nagtutulak at higit na nagbibigay ng katwiran para lumaban at mag-armas. Sa pagkakansela ng Sotto-Enrile Accord, pinatunayan lamang ni Duterte at […]

KM-Bicol on AFP’s statement that troll accounts “protect” youth from the NPA
September 29, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Kabataang Makabayan-Bicol |

Why the need to protect the youth from something as vital to the development of civilization and progress such as the armed struggle? Ito ay bahagi ng buhay, isang pangangailangan para sa kagalingan ng mamamayan at pagsasapraktika ng mga sibil na kalayaan. Ang kailangan natin ngayon ay mawakasan ang malakolonyal at malapyudal na sistema ng […]

Mga katangian ng diktador
September 25, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Kabataang Makabayan-Bicol |
47 taon ng pagpapanday ng kritikal, makabayan at rebolusyonaryong kabataan
April 24, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Kabataang Makabayan-Bicol |

  Mahigpit na nakikiisa ang KM-Bikol sa pagdiriwang ng ika-47 anibersaryo ng NDFP. Patunay ang tatag at lawak na inabot ng NDFP sa halos limang dekada sa kolektibong hangarin ng mamamayan para sa tunay na kalayaan, katarungan at demokrasya. Ang sunud-sunod na hambalos ng pang-ekonomyang krisis, kahit bago pa dumating ang pandemya sa bansa, ay […]

Mahalagang papel ng kabataan sa tumitinding pasismo at terorismo ng estado
March 20, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Kabataang Makabayan-Bicol |

Muli na namang naghasik ng lagim ang pasista at teroristang rehimeng US-Duterte sa prubinsya ng Masbate. Nito lang Marso 9- Marso 11, buong desperasyon nitong pinakawalan ang mga alagang halimaw nito sa mga isla ng Ticao at Burias, sa pamamagitan ng pinagsamang pwersa ng 91st DRC, BFMR, 2nd IB, MICO, at PNP Masbate, upang maglunsad […]