Archive of Kabataang Makabayan-Europa

Cherish and Take Pride in Our People’s Army! The Filipino People’s First and Last Defense!
March 29, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-International | Kabataang Makabayan-Europa |

In the thick of the social turmoil brought about by the pandemic and amidst the exacerbating attacks of the fascist US-Duterte regime against the progressive and revolutionary forces in the Philippines and abroad, the People’s War in our motherland is aflame! Be it abroad or back home, the Filipino people and the peace-loving citizens of […]

Ang pagrerebolusyon ay pangangailanan!
November 30, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan-Europa |

Isang rebolusyonaryong pagbati ang ipinapahatid ng balangay ng Kabataang Makabayan sa Europa sa ika-56 na anibersaryo nito! Sa anumang yugto, saan mang sulok ng mundo, hindi maipagkakaila ang makasaysayang ambag ng mga kabataan at estudyante. Mula sa Rebolusyong Pransya o Storming of Bastille noong 1789. Maging sa panahon ng gera kontra pasismo sa Europa noong […]

Palakasin ang digmang bayan para sa tunay na kalayaan!
November 30, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan-Europa |

Mapagpalayang bati sa lahat ng kasapi ng Kabataang Makabayan sa loob at labas ng bansa! Sa pagdiriwang ng ika-56 na anibersaryo ng Kabataang Makabayan, ikinagagalak naming ipinaabot sa lahat ng rebolusyonaryo pwersa ang pormal na pagtatag ng Kabataang Makabayan Europa! Sa huling tala, mahigit- kumulang anim na libo ang tinatayang umaalis ng bansa kada araw. […]