Archive of KADUMAGETAN

Pondo ng NTF-ELCAC, panustos sa panunupil sa Kadumagetan
April 25, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | KADUMAGETAN | Nicanor 'Ka Kano' Nakar | Spokesperson |

Bumubula na naman ang bibig ni Antonio Parlade Jr. sa pagsasabing inilalaan ang malaking bahagi ng pondo ng NTF-ELCAC sa Barangay Development Program nito na nagbibigay umano ng P20 milyon para sa mga proyektong pangkaunlaran sa bawat “cleared barangay.” Pinangalanan pa nito ang Brgy. Puray, Rodriguez at Brgy. Sta. Inez, Tanay sa Rizal at mga […]

Mabuhay ang ika-34 anibersaryo ng CPDF
April 28, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | KADUMAGETAN | Nicanor 'Ka Kano' Nakar | Spokesperson |

Binabati ng Kadumagetan ang Cordillera People’s Democratic Front sa okasyon ng anibersaryo nito. Sa 34 taon, binigkis ng CPDF ang mamamayang Kordilyera para sa kanilang sama-samang paglaban para sa kanilag karapatan sa lupang ninuno at sariling pagpapasya. Hindi hiwalay ang laban ng mamamayang Kordilyera sa laban ng Kadumagetan. Ang paglaban nila sa Chico Pump Irrigation […]

Paigtingin at lalo pang palawakin ang pagkakaisa laban sa Kaliwa Dam!
February 29, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | KADUMAGETAN |

Patuloy na palakasin ang pagdaluyong ng suporta at pagkakaisa ng malawak na hanay ng mamamayan upang ganap na tutulan ang pagtatayo ng Kaliwa-Kanan-Laiban Dam! Pinagpupugayan ng KADUMAGETAN, ang rebolusyunaryong organisasyon ng mga katututubong Dumagat at Remontado ang tuluy-tuloy na pagtutol ng mamamayan sa pagtatayo ng Kaliwa-Kanan-Laiban Dam. Kaisa ang iba pang mga sektor ng lipunan […]