Archive of Katipunan ng mga Gurong Makabayan-Bicol

Hinggil sa napakababang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas at palyadong blended learning sa panahon ng pandemya
July 26, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Katipunan ng mga Gurong Makabayan-Bicol |

Nangangamba ang mga guro sa kinabukasan ng mga bata at kabataan sa bansa. Ano na lang ang maiaambag nila sa lipunan kung napakababa ng kalidad ng edukasyong kanilang natatanggap? Lalo pa itong sumahol ngayong panahon ng pandemya. Sa pagtatapos ng modular, blended at online learning ngayong taon, ayon sa mga magulang na tuwirang nakasama ng […]

Singilin ang rehimeng US-Duterte sa higit pang pinakitid na akses ng mamamayang Pilipino sa libre, abot-kaya at de-kalidad na edukasyon! Itaguyod ang pambansa, syentipiko at makamasang edukasyon!
July 14, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Katipunan ng mga Gurong Makabayan-Bicol |

Walang karapatan si DepEd Sec. Leonor Briones at sinumang bayarang alagad ng rehimeng US-Duterte na umastang galit at maggiit ng public apology dahil sa lumang datos umanong ilinabas ng World Bank (WB) na nagsasalarawan ng kalunos-lunos na estado ng edukasyon sa bansa. Hindi ba’t ilang ulit pa ngang mas masahol ang kasalukuyang kalagayan? Laging nahuhuli […]

KAGUMA-Bikol sa pahayag ni DepEd Sec. Briones na bigyan ng award ang mga guro bilang motibasyon
July 14, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Katipunan ng mga Gurong Makabayan-Bicol |

Hindi award ang kailangan ng mga guro kundi sapat at kaukulang suporta sa sektor ng edukasyon! Matagal nang mataas ang kanilang motibasyong paghusayin ang pagtuturo at magbahagi ng kaalaman sa mga bata at estudyante. Mapa-modular o face-to-face classes, sila ang pumapasan ng gastos para sa kanilang mga klase – mula sa pag-print ng mga modyul, […]

Tindig ng KM-Bikol at KAGUMA-Bikol sa pagkakansela ng UP-DND Accord
January 23, 2021 | NDF-Bicol | Kabataang Makabayan-Bicol | Katipunan ng mga Gurong Makabayan-Bicol |

Hindi mapipigilan ng uhaw-na-dugong sandatahan ng rehimeng US-Duterte ang paglalim ng kamulatan ng mamamayan hinggil sa kronikong krisis sa lipunan. Sa bawat kanto, tahanan, komunidad at iba pang lugar matatagpuan ang mga obhetibong kondisyong nagtutulak at higit na nagbibigay ng katwiran para lumaban at mag-armas. Sa pagkakansela ng Sotto-Enrile Accord, pinatunayan lamang ni Duterte at […]

KAGUMA-Bikol: Limampung taong pagsusulong ng PKP ng rebolusyonaryong edukasyon
December 26, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Katipunan ng mga Gurong Makabayan-Bicol |

Malugod na nakikiisa ang Katipunan ng mga Gurong Makabayan – Bikol (KAGUMA-Bikol) sa paggunita ng ika-50 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP-MLM). Sa loob ng limang dekada, pinatunayan — at patuloy pang pinatutunayan — ng PKP na walang kapantay ang lakas ng nagkakaisang mamamayan. Sa pamumuno ng PKP, nakakapagtayo ang rebolusyonaryong kilusan ng mga […]