Archive of Katipunan ng mga Gurong Makabayan (Kaguma)

Unite with the Broad Masses: Resist Tyranny and State Terrorism
April 24, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Katipunan ng mga Gurong Makabayan (Kaguma) |

The Katipunan ng Gurong Makabayan (KAGUMA) extends warmest comradely and revolutionary greetings to the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) on the occasion of its 49th anniversary. We join the Filipino people in celebrating the momentous achievements of the NDFP in uniting the broad masses around anti- imperialist, anti-feudal, and anti-fascist struggles to forward […]

Paagpupugay sa mga dakilang aral na pinamana ni Kasamang Fidel Agcaoili, kasamang rebolusyonaryo ng mga gurong nagsusulong ng armadong rebolusyon
August 08, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | Katipunan ng mga Gurong Makabayan (Kaguma) |

Opisyal na Pahayag ng Pagpupugay at Pakikiramay ng Kaguruang Makabayan (KAGUMA) sa Pagpanaw ni Fidel Agcaoili, Taga-Pangulo ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) Negotiating Panel Isang mapula at militaanteng pagpupugay ang pinaaabot ng KAGUMA at lahat ng mga rebolusyunaryong guro sa pagpanaw ng aming kasamang rebolusyunaryong si Fidel Agcaoili, taga-Pangulo ng National Democratic […]

Ipagbunyi ang ika-51 na taon ng pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas! Durugin ang pasismo ng rehimeng US-Duterte!
December 27, 2019 | National Democratic Front of the Philippines | Katipunan ng mga Gurong Makabayan (Kaguma) | Kaguma-Balangay Alice Guillermo |

Sa ika-51 taong pagdiriwang ng dakilang pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) itinaon ng mga berdugong pasista ng estado ang pagsasagawa ng isang desperado at pekeng rali upang kondenahin ang PKP. Sa manipis na bilang ng mga napilit at nabayarang nagsidalo, pinapakita lamang nito ang kawalan ng interes ng malawak na mamamayan sa anti-komunistang […]