Archive of Ma. Roja Banua | Spokesperson

Makabayang Bikolano, humulagpos mula sa imperyalistang tanikala! Ibayong paigtingin ang pakikibaka!
June 12, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Sa araw na ito, ginugunita ng mga Bikolano at sambayanang Pilipino ang araw nang paglaya ng Pilipinas mula sa mananakop na Kastila. Kasabay nito, kinikilala nila ang kabayanihan ng lahat ng makabayan, progresibo at rebolusyonaryong puspusang lumaban upang lumaya ang sambayanan sa tanikala ng imperyalismo. Subalit isinuko ng mga ilustrado sa pangunguna ni Hen. Emilio […]

Sa nakaambang pag-upo ng Marcos-Duterte sa Macalanang: Tuloy ang Laban ng mga Bikolano!
June 06, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Para sa mga Bikolano, hindi natatapos sa eleksyon ang laban upang hadlangan ang panunumbalik ng mga Marcos at Duterte sa Malacanang. Ito ay hudyat lamang nang higit na pinaigting na pakikibaka upang patuloy na biguin ang muling pagnanakaw, paghahasik ng mga paglabag sa karapatan ng mamamayan at pamamayagpag ng madilim na legasiya ng diktadura ng […]

Marapat na paghandaan ng papasok na rehimen ang galit ng mamamayang Bikolano
June 04, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Nagngingitnit sa galit ang mga Bikolano sa nagpapatuloy na pang-aatake ng mga berdugong elemento ng AFP-PNP sa mga sibilyan at kasapi ng mga progresibong organisasyon sa rehiyon. Dalawang taon mula nang maisabatas ang Anti-Terror Act (ATA), lubusang ginagamit ito ng pasistang estado laban sa mga lider-masa at mga kasapi ng mga progresibong organisasyon sa pagtatangkang […]

Ka Jovan, bayani ng sambayanan
June 01, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Mariing kinukundena ng NDF-Bikol ang pagpaslang ng mga puwersa ng estado kay Antonio “Ka Jovan” Abadeza, 57 taong gulang, noong hapon ng Mayo 28 sa Brgy. Anislag, Daraga Albay. Si Abadeza ay pinagbabaril ng apat na armadong kalalakihang lulan ng isang kotseng sadyang binangga ang kanyang sinasakyang motorsiklo. Gasgas na linya ng nanlaban-patay ang pinatampok […]

Militarisasyon at pagsupil sa lumalakas na kilusang Bikolanong kontra Marcos-Duterte ang pakay ng pagdedeklara sa Bikol bilang election area of concern
April 18, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Dapat tutulan at labanan ng mamamayang Bikolano ang pagpuntirya ni Duterte at ng AFP-PNP sa Bikol bilang isa sa mga prayoridad ng kanilang militaristang pakana ngayong halalan sa tabing ng pagdeklara sa maraming lugar ng rehiyon bilang election area of concern o hotspot. Pakay ng rehimen at ng Joint Task Force Bicolandia na kontrolin ang […]

Bikolanos, rise up! Unite and strengthen struggle for basic rights!
March 26, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

The incomprehensible poverty that the masses endure are rousing an even greater number of the population, compelling them to organize and mobilize for their socioeconomic rights. Members of different sectors suffer from an endless stream of problems: anti-poor policies of the government, the still rampaging pandemic and now, the sky-rocketing oil prices. Bikolanos are shaking […]

Bangon Bikolano! Ibayong magkaisa at palakasin ang paglaban para sa mga batayang karapatan!
March 26, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Ang hindi na maipaliwanag na kahirapan ng mamamayan ang nagmumulat sa higit na bilang ng taumbayan, nagtutulak sa kanilang maorganisa at makibaka para sa kanilang mga panlipunan at pang-ekonomiyang karapatan. Kaliwa’t kanan ang sapin-saping daing ng iba’t-ibang sektor ng lipunan: mga kontra-maralitang patakaran ng gubyerno, hindi pa masawatang pandemya at ngayon naman ang abot-langit na […]

Social media attacks by the US-Duterte regime, part of last push in their failed counter-insurgency campaign
March 26, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

The National Democratic Front-Bikol expressly denounces the coordinated cyberattacks launched by imperialist US through Google in connivance with Duterte and the Armed Forces of the Philippines against various social media accounts handled by the revolutionary movement. Aside from CPP Information Bureau’s email accounts, likewise victimized were NDF-Bikol and NPA Sorsogon’s Facebook, YouTube and email accounts. […]

Pang-aatake ng rehimeng-US Duterte sa social media, bahagi ng huling pagtutulak ng bigong kampanyang kontrainsurhensya
March 26, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Mariing tinutuligsa ng National Democratic Front-Bikol ang koordinadong cyber-attacks ng imperyalistang US sa pamamagitan ng Google kasabwat sina Duterte at ang Armed Forces of the Philippines sa iba’t ibang social media accounts ng rebolusyonaryong kilusan. Liban sa lahat ng email account ng CPP Information Bureau, partikular ding biniktima ang Facebook, YouTube at email ng NDF-Bikol […]

Pagsuporta ng lokal na naghaharing-uri sa Bikol kina Marcos-Duterte, ibayong pagpapahirap at pagpatay sa mga Bikolano
March 25, 2022 | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Sa kabila ng malawakang pagtutol ng mamamayang Bikolano sa tangkang panunumbalik ng mga Marcos at Duterte sa Malacañang, tusong minamaniobra ng mga dinastiyang pulitikal sa Bikol, laluna iyong pinakanakinabang sa ilalim ni Duterte, ang pagkapanalo ng tambalang Bongbong at Sara sa rehiyon. Kasabwat ang militar, ipinagkakanulo nila ang interes ng mamamayan kapalit ng tuluy-tuloy pang […]