Archive of Magno Udyaw | Spokesperson

Red Salute to Wilfredo “Ka Gigi” Gaayon and Ernesto “Ka Silnag” Lucaben, Jr.
October 28, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Mountain Province (Leonardo Pacsi Command) | Magno Udyaw | Spokesperson |

The Leonardo Pacsi Command (NPA – Mt. Province) confers the highest honors and red salute to two of its most brilliant red fighters, Wilfredo “Ka Gigi” Gaayon and Ernesto “Ka Silnag” Lucaben, Jr. who were killed in an armed encounter with troops from the 72nd Division Reconnaisance Company and 54th IB of the Philippine Army […]

Handang depensahan ng NPA-Mt. Province ang masang ginigipit
March 13, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Mountain Province (Leonardo Pacsi Command) | Magno Udyaw | Spokesperson |

Ang lahat ng yunit sa ilalim ng Leonardo Pacsi Command – New People’s Army Mountain Province ay nakahandang depensahan ang sariling hanay, at lahat ng rebolusyonaryong mamamayan ng Montanyosa laban sa mga pasistang atake ng AFP at PNP. Nitong nakaraan ay inutusan ni Duterte ang AFP at PNP na patayin ang lahat ng mga kasapi […]

Bombing and Strafing by Govt Troops Terrorize MP Communities
February 24, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Mountain Province (Leonardo Pacsi Command) | Magno Udyaw | Spokesperson |

The continuous bombing and strafing by the joint combat units of the 7th ID of the AFP and PNP Special Action Force in Mountain Province this February have brought terror and great disturbance to the communities, according to Magno Udyaw, spokesperson of Leonardo Pacsi Command – New People’s Army Mountain Province. Last February 11, at […]

On the death of Salvador G. Liked
September 09, 2020 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Mountain Province (Leonardo Pacsi Command) | Magno Udyaw | Spokesperson |

The death of Salvador G. Liked ended his landgrabbing and blackmailing victimizing our kakailian in Mt. Province. The Leonardo Pacsi Command (NPA-Mt. Province) had been receiving from locals reports of landgrabbing in the areas between Bauko and Sagada perpetrated by Liked and his cohorts in the bureaucracy. Clans and families had fallen victim to his […]

NPA Mt. Province pays the highest tribute to Marxes “Ka Jigs” Dazon
August 21, 2020 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Mountain Province (Leonardo Pacsi Command) | Magno Udyaw | Spokesperson |

The Leonardo Pacsi Command – NPA Mt. Province pays the highest tribute to Marxes “Ka Jigs” Dazon, and the four other martyrs of the August 8 encounter in Sta. Lucia, Ilocos Sur. The LPC and all revolutionary forces in the Mt. Province send the warmest condolences to Ka Jigs’ family, friends and community. Ka Jigs […]

Pride is a protest, a struggle of the oppressed
June 29, 2020 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Mountain Province (Leonardo Pacsi Command) | Magno Udyaw | Spokesperson |

Translation/s: Iloco The pride march is celebrated this month of June as a collective people’s action for LGBT rights. It started as a movement of the LGBT against discrimination, in unity with the working class, and also to express solidarity for the LGBT. LGBTs belong to different democratic social classes such as the peasantry (including […]

Ti PRIDE ket maysa a protesta, panakidangadang dagiti maidadanes
June 29, 2020 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Mountain Province (Leonardo Pacsi Command) | Magno Udyaw | Spokesperson |

Translation/s: English Itatta a bulan ti Hunyo ket iselebrar tayo ti “pride march” – kolektibo a panagtignay ti umili tapno irupir ti karbengan dagiti LGBT (lesbian, gay, transgender ken dadduma pay). Nagrugi daytoy kas paset ti panakidangadang dagiti LGBT laban iti diskriminasyon, kas met iti panagpakita ti suporta dagiti LGBT kadagiti magungudawayan a mangmangged, ken […]

Do not be fooled and cowed into submission by the fascist and anti-people AFP-PNP
March 19, 2020 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Mountain Province (Leonardo Pacsi Command) | Magno Udyaw | Spokesperson |

Attempts here and there have been made by the US-Duterte regime to fool the nation into thinking that the people’s war under the CPP’s leadership have weakened. Under the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) being led by the AFP-PNP, the reactionary government has launched a national drama consisting of “peace […]

AFP, walang malasakit sa mga sibilyan, palayasin!
November 11, 2019 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Mountain Province (Leonardo Pacsi Command) | Magno Udyaw | Spokesperson |

Nagpapatuloy ang malawakang operasyon ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa Mt. Province. Sinasaklaw ng kanilang mga operasyon ang mga lugar na pinagkukuhanan ng kabuhayan ng mamamayan ng Montanyosa, kabilang dito ang mga pagpastuan, pag-anupan, at mga talon. Walang pakialam ang AFP kung anuman ang pinsalang idulot ng kanilang mga operasyong militar sa mga […]

Ubos-kayang biguin ang Oplan Kapanatagan! Ipagdiwang ang matagumpay na depensa ng NPA laban sa 5th ID!
October 24, 2019 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Mountain Province (Leonardo Pacsi Command) | Magno Udyaw | Spokesperson |

Matagumpay ang aktibong depensa ng Leonardo Pacsi Command (NPA-Mt. Province) laban sa mga nag-ooperasyong yunit ng Philippine Army sa ilalim ng 5th Infantry Division noong Oktubre 24, ika-2 ng hapon sa Suquib, Besao, Mt. Province. Sa kalahating-oras na labanan, di bababa sa isang patay (1 KIA) at isang sugatan (1 WIA) ang natamong kaswalti ng […]