Archive of Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Bicol

Kababaihan magbuklod laban sa lubusang paghihikahos! Rebolusyon hindi limos!
March 26, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Bicol |

Ginagawang bobo ng pahirap na rehimeng US-Duterte ang sambayanang Pilipino. Para umano ipakita ang pagmamalasakit niya sa kalagayan ng masa, dadagdagan niya ang P200 buwanang ayuda at gagawing P500. Pero ang dating para sa isang taong ayuda ay magiging para na lamang sa tatlong buwan. Kaya mula sa P2,400 na maaaring matanggap ng masa, P1,500 […]

Women unite against extreme poverty! Revolution not token charity!
March 26, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Bicol |

The US-Duterte regime have made fools out of the Filipino people. To display his supposed altruism, he ordered the increase of the P200 monthly ayuda to P500. The catch is, what would have been a year-long distribution of ayuda will now just cover three months. So instead of receiving P2,400, Filipinos will only receive a […]

Liham ni Ka Eliza sa mga kapwa ina
July 26, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Bicol |

Para sa aking mga kapwa ina, Hindi natin maikakaila ang maramdaman ang walang katulad na kaligayahan sa pagdinig natin sa unang pag-iyak ng ating anak. Sa yugtong ito ipinangako nating i-iiwas siya sa anumang panganib at aalagaan natin siya higit pa sa ating mga buhay. Gumuho ang mundo ko nang makita ang nakahandusay na katawan […]

MAKIBAKA-Bicol hinggil sa palpak na blended learning ng DepEd
July 26, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Bicol |

Ang husga ng mga nanay at magulang – palpak ang blended learning ng Deped! Hindi na nga magkadaugaga sa pasa-todong pagtatrabaho sa loob ng bahay at sa paghahanapbuhay sa gitna ng kalula-lulang krisis, ipapapasan pa sa mga magulang ang pagtuturo sa kanilang mga anak? Saang palad pa sila kukuha ng panggastos at panahon para tugunan […]

MAKIBAKA-Bikol sa plano ng rehimeng US-Duterte na ipadala ang mga babaeng militar sa West Philippine Sea upang mapahupa ang tensyon sa Tsina
July 05, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Bicol |

May bago na namang binubugaw ang pinakamasahol na macho pasistang si Duterte! Matapos buong-lugod na ibigay ang teritoryo at soberanya ng bansa sa Tsina, ilalako naman niya ngayon bilang pang-aliw sa dayuhan ang sarili niyang tropa. Anong klaseng eksklusibong serbisyo ba ang inaasahan mula sa mga babaeng militar at kailangang sila ang ipadala sa WPS […]

MAKIBAKA-Bicol sa krisis sa tubig sa Legazpi City, Albay
June 21, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Bicol |

TUBIG! ito ang sigaw ng mamamayang Albayano, isang linggo na ang nakalilipas mula ng mawalan ng tubig sa siyudad ng Legazpi. Sa panahong higit na kinakailangan ito para sa kalinisan at kalusugan! Napakakupad ng aksyon, wala pang alternatibong solusyon! Habang patuloy na nagpapakabundat ang mga upisyal ng PhilHydro at LCWD sa bawat takbo ng metro […]

MAKIBAKA-Bikol sa bastos na pagbubuhos ng ihi ng PNP sa mga nagprotesta noong International Working Women’s Day
March 16, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Bicol |

Masahol pa sa mga aso ang PNP! Umihi man ang aso sa kalye, marunong pa ring rumespeto ng kapwa niya. Alam ng asong huwag ihian ang nagsilang sa kanya. Ang tanging pinatutunayan ng kanilang kabastusan at kababuyan ay ang kawalan nila ng malasakit at pagpapahalaga sa papel at karapatan ng kababaihan. Ang tanong ng publiko, […]

Pigilan ang umiigting na pandemya ng karahasan sa kababaihan at sa iba pang sektor! Palayain sina Jen Nagrampa-Caballero, San Andres at lahat ng bilanggong pulitikal!
July 12, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Bicol |

Mariing kinukundena ng MAKIBAKA-Bikol ang iligal na pag-aresto kay Bikolana Gabriela Chairperson Jenelyn Nagrampa-Caballero noong Hulyo 8 habang siya ay nasa kanyang tahanan sa San Isidro, Nabua, Camarines Sur. Si Nagrampa-Caballero ay isa sa mga kilalang tagapagtaguyod ng karapatan ng kababaihan sa rehiyon. Inaresto rin noong Hulyo 10 si Pastor Dan San Andres, tagapagsalita ng […]

47 taong paglaban upang ibagsak ang pyudal at bulok na sistema ng lipunan — MAKIBAKA-Bicol
April 24, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Bicol |

Isang taas-kamaong pagpupugay ang ipinapaabot ng MAKIBAKA-Bikol sa ika-47 anibersaryo ng NDFP. Bilang isa sa mga alyadong organisasyon ng NDFP, isinusulong ng MAKIBAKA ang karapatan at kagalingan hindi lamang ng kababaihan ngunit ng lahat ng masang inaapi at pinagsasamantalahan. Naninindigan itong makakamit lamang ng kababaihan ang tunay na paglaya mula sa pyudal na pagsasamantala sa […]

Lockdown, kontra-mamamayang solusyon sa pagharap sa COVID-19
March 24, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Makabayang Samahang Pangkalusugan-Bicol | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Bicol |

Kagyat, libre at naaabot na serbisyong medikal ang kailangan ng masang anakpawis para maigpawan ang COVID-19. Gayunpaman, batas militar at hindi serbisyong medikal ang sumambulat na solusyong hinapag ng rehimeng US-Duterte sa taumbayan. Sa isang lipunang atrasado at bansot ang ekonomya, tiyak na kagutuman at higit na kahirapan ang magiging resulta ng lockdown at hindi […]