Archive of Makabayang Samahang Pangkalusugan-Bicol

Support the health workers’ protests and demands for their right to adequate and substantial wages, compensation and benefits!
August 24, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Makabayang Samahang Pangkalusugan-Bicol |

The Makabayang Samahang Pangkalusugan (MSP-Bikol) strongly supports the massive protest action and strike that the health workers plan to launch. It is rightful for the US-Duterte regime to provide, and in fact even go beyond, all the rightful demands of frontliners. Promises of benefits written in thin air are never enough. It is unacceptable for the regime to claim that there is not enough funds. The DOH and the whole Duterte government must not be allowed to escape accountability.

Makiisa sa protesta at panawagan ng mga manggagawa sa sektor sa kalusugan para sa karapatan sa sapat at makabuluhang sahod, kumpensasyon at benepisyo!
August 24, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Makabayang Samahang Pangkalusugan-Bicol |

Read in: English Hindi biro ang araw-araw na pakikipagsapalaran ng lahat ng mga manggagawang pangkalusugan laban sa pandemyang Covid-19. Ipinupuhunan nila ang sariling mga buhay at kaligtasan ng kanilang mga kaanak sa araw-araw na pakikipagbuno sa suliraning kinahaharap ng bansa sa ngayon. Mahigpit na nakikiisa ang Makabayang Samahang Pangkalusugan (MSP- Bikol) sa ilulunsad na malawakang […]

Magkaisa, Ibagsak ang rehimeng US-Duterte!
July 26, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Makabayang Samahang Pangkalusugan-Bicol |

Magtatapos na ang termino ng rehimeng US-Duterte ngunit walang pagbabago sa kanyang gubyerno. Ang naghihingalong ekonomya na tumatagos sa krisis sa pulitika at kultura ay lalo lamang pinatindi ng rehimen. Sa loob ng limang taon ng kanyang administrasyon todo-largang ipinatupad niya ang mga batas sang-ayon sa interes ng mga naghaharing uri. Higit niyang ibinuyangyang ang […]

Makabayang Samahang Pangkalusugan-Bikol (MSP-Bikol) sa banta ni Duterte na ipaaaresto ang lahat ng tumangging magpabakuna
June 27, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Makabayang Samahang Pangkalusugan-Bicol |

Batas militar! Iyan lang ang alam ni Duterte. Iyan ang tatak ng isang utak-pulbura sa poder. Sa halip na ipalaganap ang tamang impormasyon at kahalagahan ng bakuna sa malawak na masa upang mapawi ang kanilang pangamba, muling idadaan ni Duterte sa takot ang programa sa pagpapabakuna. Ang masahol pa, wala namang maibigay ang rehimen sa […]

Comment of MSP-Bicol on the belated plan of building annexes of PGH
September 23, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Makabayang Samahang Pangkalusugan-Bicol |

Only in a society so backward as the Philippines and a government so neglectful as one being led by the US-Duterte regime could the construction of a public hospital take place years after warnings of an upcoming pandemic have been announced by epidemiologists. Duterte and his imperialist masters should be held accountable for the hundreds […]

47 taong paglaban sa krisis sa kalusugan at lipunan
April 28, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Makabayang Samahang Pangkalusugan-Bicol |

Mataas na pagpupugay ang ipinapaabot ng MSP-Bikol sa 47 taong pagsisilbi ng NDFP sa sambayanan. Ang mabilis na pagharap ng NDFP sa panawagan ng mamamayan para sa kagyat na serbisyong pangkalusugan sa panahon ng pandemya ay patunay sa lakas ng pagkakaisa at organisadong pagkilos. Sinasalamin ng krisis dulot ng COVID-19 ang kapalpakan ng neoliberalismo. Sa […]

Lockdown, kontra-mamamayang solusyon sa pagharap sa COVID-19
March 24, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Makabayang Samahang Pangkalusugan-Bicol | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Bicol |

Kagyat, libre at naaabot na serbisyong medikal ang kailangan ng masang anakpawis para maigpawan ang COVID-19. Gayunpaman, batas militar at hindi serbisyong medikal ang sumambulat na solusyong hinapag ng rehimeng US-Duterte sa taumbayan. Sa isang lipunang atrasado at bansot ang ekonomya, tiyak na kagutuman at higit na kahirapan ang magiging resulta ng lockdown at hindi […]

Panagutin ang rehimeng US-Duterte sa kapabayaan sa pagharap sa nCoV
February 06, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Makabayang Samahang Pangkalusugan-Bicol | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Bicol |

Mahigpit na nakikiisa ang MSP-Bikol at MAKIBAKA-Bikol sa panawagan ng mamamayan para sa libre at abot-kayang serbisyong pangkalusugan. Ang kawalang-aksyon ng rehimeng US-Duterte sa kinakaharap na paglala ng kumakalat na novel Corona Virus (2019-nCoV) ay isang patunay na walang maaasahang pagbabago o makamasang hakbang mula sa pasistang rehimen. Ilang araw pa matapos ibalita ang pagkalat […]