Archive of Mario J. Jose | Spokesperson

Tuis nga kamatuoran, pagtuis usab sa kasaysayan
April 07, 2020 | New People's Army | Western Mindanao Regional Operational Command | Mario J. Jose | Spokesperson |

Malinglahon ang mga salamangka sa mga bakakong mga tigsibya sa daw peryahang programa sa Philippine Army matag adlaw’ng dominggo sa istasyonan sa radyo DXBC (Radyo Bagting). Kanunay nagpaghut daw irong’ nakulangan sa bahog, ug ang ilang pabalikbalik nga paghot ug pagarpar sa ilang mga CMO officers mao ang lamat sa programa niining “CLIP” (Comprehensive Local […]

Suklan ug palagputon ang tirano–NPA-Zamboanga Peninsula
April 06, 2020 | New People's Army | Western Mindanao Regional Operational Command | Mario J. Jose | Spokesperson |

Ang pormulang pasismo niining kasamtangang rehiming US-DUTERTE aron kuno sulbaron ang laygay nga sakit sa kurapsyon, druga ug ang grabeng kriminalidad sa Pilipinas usa ka hupas nga pamaagi. Ang pagwara-wara sa bandila sa “Oplan kapayapaan”; pagdeklara sa Martial Law sa tibuok Mindanao; ang maliputong hinabing pangkalinaw ug hunong buto aron ipiton ang Partido Komunista ng […]

Covid-19, maskara sa Martial Law!–NPA-Zamboanga Peninsula
April 06, 2020 | New People's Army | Western Mindanao Regional Operational Command | Mario J. Jose | Spokesperson |

Malinglahon ug maliputon ang deklarasyong Unilateral Ceasefire niining diktador ug pasistang rehimeng US-Duterte. Sa tinuoray, dayag kaayo nga usa kini ka planado ug dautang laraw aron ihulog sa laang ang Communist Party of the Philippines (CPP), National Democratic Front in the Philippines (NDFP) ug New Peoples Army (NPA) ug ipakusog ang kontrarebolusynaryong pagpangataki niini sa […]

Kasaulogan sa Ika-50 ka Tuig sa PKP Gilunsad
December 26, 2018 | New People's Army | Western Mindanao Regional Operational Command | Mario J. Jose | Spokesperson |

Ang Zamboanga Peninsula Region malampusong nakapahigayon sa pagsaulog sa ika-50 ka tuig nga anibersaryo sa pagbalik-tukod da Partido Komunista sa Pilipinas (MLM) niadtong Desyembre 26, 1968. Subay sa pasistang mando ni Duterte nga dili tugotang makalundad ang CPP sa kasaulogan niini, gilunsad ang subsob nga operasyong militar ug pagpaniktik sa mga dapit sa kabukiran diin […]

Mabuhi ang Partido Komunista sa Pilipinas sa iyang Ika-50 Anyos nga Bulawanong Kasaulogan! Iasdang ang Malungtarong Gubat sa Katawhan Hangtod sa Mahayag nga Kadaugan!
December 21, 2018 | New People's Army | Western Mindanao Regional Operational Command | Mario J. Jose | Spokesperson |

    Ang Komunista Partido sa Pilipinas, ubos sa teoritikanhong bandera sa Marxismo-Leninismo-Maoismo, bantugang nakig-away ug determinadong nangulo sa bag-ong demokratikong rebolusyon sulod sa 50 anyos nga kinabuhi ug kamatayon nga pakigbisog batok sa imperyalismong US, pyudalismo ug burukrata-kalitalismo. Walay paglurang ang rebolusyonaryong diwa sa PKP sa paghatag sa husto ug tin-awng mga giya diha […]

Zamboanga Peninsula Fights Back
November 15, 2018 | New People's Army | Western Mindanao Regional Operational Command | Mario J. Jose | Spokesperson |

  Against the continuing rampage of the fascist troops of the US-Duterte regime to annihilate the NPA and its mass base in the Zamboangas, the people’s army actively fought back, boldly held their ground using tactics of highly mobile guerilla warfare. The NPA garnered victories in the last six months of 2018 by inflicting stinging […]