Archive of NDF-Albay

Tayo’y Tumindig at Lumaban–PKM Albay
September 21, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | NDF-Albay | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Albay |

Ngayong Setyembre 21, muling inaalala ng sambayanang Pilipino ang deklarasyon ng Batas Militar. Nagdulot ng bangungot sa daang libong Pilipino ang hudyat para sa armadong pwersa ng rehimeng Marcos para sa walang patumanggang pang-aabuso sa kapangyarihan sa isa sa pinakamadilim na yugto ng kasaysayan, dinanas ng masang anakpawis ang hagupit ng pasistang panunupil. Hanggang sa […]

Jaymar at Marlon, huwarang artista ng Bayan
September 03, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Artista at Manunulat ng Sambayanan-Albay |

Ngayong Setyembre 3 ang ika-40 araw ng pagkamatay ng Guinobatan 2, sina Jaymar Palero at Marlon Naperi, mga aktibistang karumal-dumal na pinaslang ng PNP Albay habang nasa proseso ng kanilang pagtupad sa kanilang karapatan sa malayang pamamahayag. Mailap ang hustisya para sa dalawa. Malinaw ang inilabas na resulta ng autopsy report para sa Guinobatan 2, […]

Pagpupugay sa ika-48 na anibersaryo ng NDFP!
April 24, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Albay |

Pagpupugay sa ika-48 na anibersaryo ng NDFP! Ang NDFP ang may komprehensibong pakikipagkaisang prente sa lahat ng sektor ng ating lipunan. Sa inyo ang aming pulang saludo! Bilang kasapi ng NDFP, kami sa hanay ng PKM – Albay ay lubos na nagagalak sa pagdiriwang ninyo ng dagdag na taon ng pakikibaka para sa kagalingan ng […]

Makibaka-Albay: Saludo sa NDFP!
April 24, 2021 | NDF-Albay | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Albay |

Pulang Pagbati ang ipinaaabot ng Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan – Albay (Makibaka – Albay) sa ika-48 na anibersaryo ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Saludo kami sa inyong walang kapagurang paglilingkod sa malawak na mamamayan ng sambayanang Pilipino. Kami sa hanay ng kababaihan ay patuloy na maglalaan ng aming panahon para sa […]