Archive of NDF-Bicol

Makabayang Bikolano, humulagpos mula sa imperyalistang tanikala! Ibayong paigtingin ang pakikibaka!
June 12, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Sa araw na ito, ginugunita ng mga Bikolano at sambayanang Pilipino ang araw nang paglaya ng Pilipinas mula sa mananakop na Kastila. Kasabay nito, kinikilala nila ang kabayanihan ng lahat ng makabayan, progresibo at rebolusyonaryong puspusang lumaban upang lumaya ang sambayanan sa tanikala ng imperyalismo. Subalit isinuko ng mga ilustrado sa pangunguna ni Hen. Emilio […]

Sa nakaambang pag-upo ng Marcos-Duterte sa Macalanang: Tuloy ang Laban ng mga Bikolano!
June 06, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Para sa mga Bikolano, hindi natatapos sa eleksyon ang laban upang hadlangan ang panunumbalik ng mga Marcos at Duterte sa Malacanang. Ito ay hudyat lamang nang higit na pinaigting na pakikibaka upang patuloy na biguin ang muling pagnanakaw, paghahasik ng mga paglabag sa karapatan ng mamamayan at pamamayagpag ng madilim na legasiya ng diktadura ng […]

Panagutin ang rehimeng US-Duterte sa lumulubhang krisis sa ekonomya at kabuhayan! Labanan ang rehimeng Marcos, Jr. sa tiyak pang pagpapasahol nito!
June 04, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

Walang ibang dapat managot sa lumulubhang krisis sa ekonomya kundi ang rehimeng US-Duterte. Ang walang humpay na pagtindi ng kahirapan, kagutuman at pagbagsak ng kabuhayan ay resulta ng anim-na-taong pagkukumpleto ng rehimen sa adyendang neoliberal. Manipestasyon ng sumasahol na kalagayang sosyo-ekonomiko ang nagbabadyang krisis sa pagkain na idinulot ng ganap na liberalisasyon sa agrikultura kasabay […]

Marapat na paghandaan ng papasok na rehimen ang galit ng mamamayang Bikolano
June 04, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Nagngingitnit sa galit ang mga Bikolano sa nagpapatuloy na pang-aatake ng mga berdugong elemento ng AFP-PNP sa mga sibilyan at kasapi ng mga progresibong organisasyon sa rehiyon. Dalawang taon mula nang maisabatas ang Anti-Terror Act (ATA), lubusang ginagamit ito ng pasistang estado laban sa mga lider-masa at mga kasapi ng mga progresibong organisasyon sa pagtatangkang […]

Ka Jovan, bayani ng sambayanan
June 01, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Mariing kinukundena ng NDF-Bikol ang pagpaslang ng mga puwersa ng estado kay Antonio “Ka Jovan” Abadeza, 57 taong gulang, noong hapon ng Mayo 28 sa Brgy. Anislag, Daraga Albay. Si Abadeza ay pinagbabaril ng apat na armadong kalalakihang lulan ng isang kotseng sadyang binangga ang kanyang sinasakyang motorsiklo. Gasgas na linya ng nanlaban-patay ang pinatampok […]

Militarisasyon at pagsupil sa lumalakas na kilusang Bikolanong kontra Marcos-Duterte ang pakay ng pagdedeklara sa Bikol bilang election area of concern
April 18, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Dapat tutulan at labanan ng mamamayang Bikolano ang pagpuntirya ni Duterte at ng AFP-PNP sa Bikol bilang isa sa mga prayoridad ng kanilang militaristang pakana ngayong halalan sa tabing ng pagdeklara sa maraming lugar ng rehiyon bilang election area of concern o hotspot. Pakay ng rehimen at ng Joint Task Force Bicolandia na kontrolin ang […]

An open letter to the Bicol University community responding to the Bicol Universitarian’s article entitled, ‘5 BU faculty members threatened by alleged NPA commander’
April 18, 2022 | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | NDF-Bicol |

  To the staff of Bicol Universitarian and the Bicol University Administration Bicol University, Legazpi City, Albay, Philippines April 18, 2022 Good day Bueños! May this letter find you in good health. We are writing in light of the issue of an alleged NPA company commander who threatened five of your faculty members recently. First […]

Hadlangan ang paglusaw ni Duterte sa demokrasya! Ipagtanggol ang mga nakamit nang tagumpay ng kilusang manggagawa!
March 26, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Revolutionary Council of Trade Unions-Bicol |

Hinding-hindi kailanman papayag ang mga manggagawang ibalik ng rehimeng US-Duterte ang 10 oras na mala-aliping pagtatrabaho sa ilalim ng 4-day work week. Ang karapatan sa makatarungang oras sa paggawa ay isang matagal nang tagumpay ng kilusang manggagawa ilang siglo na ang nagdaan. Ngayon, nais itong agawin at baligtaring ng rehimeng US -Duterte. Sagad sa buto […]

Frustrate Duterte’s undoing of democracy! Defend the victories of the labor movement!
March 26, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Revolutionary Council of Trade Unions-Bicol |

The workers will never acquiesce to US-Duterte regime’s plan to revert back to the slave-like conditions of 10-hour work day under the 4-day work week. The right to just labor hours is a victory that has been attained by the labor movement many centuries ago. Now, the US-Duterte regime wants to overturn this. His ineptitude […]

The oppressive regime must tremble in the face of the peasantry’s irrepressible rage
March 26, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

The starvation and destitution the US-Duterte regime inflicts on the peasants and the fisherfolk who feed the society has reached its limit. The nonstop increase in oil prices is yet another burden for the farmers who have been striving to keep their living despite existing anti-poor policies such as the Rice Tariffication Law. Whatever guarantee […]