Archive of NDF-Cagayan

Pannakaabak ni Mayor Dunuan, pakakitaan ti disgusto ti umili iti Baggao
May 16, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Cagayan Valley | NDF-Cagayan | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Baggao |

Adayo nga amang ti naala a botos ni incumbent Mayor Joan Dunuan kumpara iti dua a kalaban na iti kinamayor kadaytoy 2022 National and Local Elections. Dakdakkel ti 5,000 a botos ti naala ni mayor-elect Leonardo Pattung ken nasurok 1,000 ti nangabakan ni incumbent Board Member Cris Barcena kumpara iti 9,461 a botos ni Dunuan. […]

Pagharang sa FFM sa Gonzaga, lantarang pagkakait sa katotohanan sa likod ng pambobomba sa mga magsasaka
April 05, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Cagayan Valley | NDF-Cagayan | Celia Corpuz | Spokesperson |

Nangangatog sa takot sina Major Gen. Laurence Mina at Brigadier Gen. Steve Crespillo na masiwalat ang katotohanang pitong sibilyan ang nasawi matapos walang-patumanggang bombahin ng 5th Infantry Division Philippine Army at Philippine Air Force ang kabundukang bahagi ng Sityo Bagsang, Sta. Clara, Gonzaga noong Enero 29. Bigo ang 5IDPA sa pakanang palitawing fake news ang […]

Ubos-kayang ilantad at labanan ang Cagayan River Restoration Project ng sabwatang Duterte-Mamba-China!
December 28, 2021 | NDF-Cagayan | Celia Corpuz | Spokesperson |

Pinakamahabang ilog sa buong Pilipinas, hindi maitatangging napakayaman ng Ilog Cagayan sa likas na rekurso partikular ang mga may komersyal na halaga tulad ng buhangin, graba, ginto, at magnetite o black sand. Sa bahaging saklaw ng Cagayan, matatagpuan ang 986,067 kubiko-metro ng buhangin at graba sa lawak na 107 ektarya, at 420 metriko-tonelada ng ginto […]

Labanan ang mapandambong at pag-aari-ng-Tsinang offshore black sand mining sa Cagayan! 
December 27, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Cagayan Valley | NDF-Cagayan | Celia Corpuz | Spokesperson |

Sa kailaliman ng malawak na karagatan sa hilaga ng Cagayan matatagpuan ang napakayamang reserba ng magnetite o black sand. Hindi lamang bakal ang kaya nitong patibayin kundi pati na rin ang mga haligi at pundasyon ng ating mga pambansang industriya. Sa kabila nito, wala sa interes ng papet na gubyerno ang pambansang industriyalisasyon. Sa halip […]

Kundenahin ang terorismo ng estado ng 501st IBde! Bigyang-pugay ang pitong rebolusyonaryong kabataang martir sa Dungeg!
October 06, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Cagayan Valley | NDF-Cagayan | Celia Corpuz | Spokesperson |

Mariing kinukundena ng National Democratic Front of the Philippines-Cagayan (NDFP-Cagayan) ang walang-habas na pambobomba, istraping, at paghahasik ng terorismo ng estado ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa mga baryo ng Dungeg, Mission, at Aridowen sa bayan ng Sta. Teresita, at sa baryo ng Rebecca sa bayan ng Gonzaga, sa probinsya ng Cagayan. Inilulunsad […]

Tama Na! Sobra Na! Isakdal ang Rehimeng US-Duterte!
September 20, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Cagayan Valley | NDF-Cagayan | Celia Corpuz | Spokesperson |

Makalipas ang 49 taon, ginugunita ng sambayanang Pilipino ang pagpataw ng diktador na si Ferdinand Marcos ng batas militar kasabay ng pagpapaalingawngaw ng kanilang panawagang isakdal ang rehimeng US-Duterte sa kanyang patong-patong na krimen laban sa mamamayang Pilipino at sangkatauhan. Hinding-hindi maiwawaglit ng mamamayan ang mga ala-ala ng kabagsikan, karahasan, pagyurak sa karapatang-tao at panggigipit […]

Kundenahin ang walang-pakundangang pagyurak sa soberanya ng Pilipinas at ang kakambal nitong pagpapayaman at konsolidasyon ng kapangyarihan ni Duterte
August 12, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Cagayan Valley | NDF-Cagayan | Celia Corpuz | Spokesperson |

Habang nagtatagisan sa lakas-militar at ekonomiya ang mga dambuhalang imperyalista, partikular ang Estados Unidos at Tsina, walang-pakundangan namang nasasagasaan ang pambansang soberanya ng Pilipinas. Upang pasahulin pa, interesado lamang si Rodrigo Duterte, bilang kasalukuyang hepe ng burukrata kapitalismo ng lipunang Pilipino, sa kung anong pansariling benepisyo ang makukuha nito mula sa pamamangka sa naturang dalawang […]