Archive of NDF-North Central Mindanao

“Pagnormalisa” ni Duterte sa kagutom ug kalisud, teror ug tiranya sa ginatawag og “New Normal”
June 04, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-North Central Mindanao | Revolutionary Organization of Lumads-North Central Mindanao |

Translation: English Alang sa dugay nang mga militarisadong komunidad sa Lumad ug mag-uuma sa North Central Mindanao region (NCR), walay bag-o sa “New Normal” ni Duterte. Mahimong taphaw nga “gilibkas” ni Duterte ang martial law sa Mindanao, apan gibutang ang isla sa mas hugot nga kontrol sa militar ug pulis ubos sa takuban sa krisis […]

Dili lehitimong engkwentro, nag-medikal misyon ang NPA dihang naglunsad ang AFP og naghingaping pangatake gikan sa kahanginan – NDFP-NCMR
June 03, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-North Central Mindanao | Cesar Renerio | Spokesperson |

Ang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa North Central Mindanao Region nagkundena sa pinakabug-at nga termino sa gihulagway niining “overkill” nga atake sa mga tropa sa 23rd Infantry Battalion ubos sa 402nd Brigade sa Armed Forces of the Philippines (AFP) sa usa ka yunit sa New People’s Army nga naglunsad og medical mission […]

Not a legit encounter, NPA on medical mission when AFP launched excessive aerial attack – NDFP-NCMR
June 03, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-North Central Mindanao | Cesar Renerio | Spokesperson |

The National Democratic Front of the Philippines (NDFP) in North Central Mindanao Region condemned in strongest terms what it described as an “overkill” attack by troops of the 23rd Infantry Battalion under the 402nd Brigade of the Armed Forces of the Philippines (AFP) on a New People’s Army unit conducting a medical mission in light […]