Archive of Negros Island Regional Committee

Highest revolutionary tribute to Ka Ella and all our people’s martyrs and heroes!
September 08, 2021 | Communist Party of the Philippines | Negros Island Regional Committee |

The Negros Island Regional Party Committee accords the highest revolutionary honor to Kerima Lorena “Ka Ella” Tariman and Joery Dato-on “Ka Pabling” Cocuba who died in the fascist hands of the Philippine Army’s 79th Infantry Battalion in an encounter on August 20, 2021 at Brgy. Kapitan Ramon, Silay City, Negros Occidental.

Saludo Kaubang Dan-Dan!
July 26, 2021 | Communist Party of the Philippines | Negros Island Regional Committee | North Negros Party Committee |

Ang komite sa Partido sa larangan sa North Negros nagapadangat sa PAGSALUDO ni kaubang Dan-Dan isip usa ka rebolusyonaryong martir. Bisan sa ka bag-o pa ni kas Dan-Dan sa pagsalmot sa armadong paghimakas, apan wala siya nagdumili sa mga tahas nga gisangon kaniya bisan pa man mabuhis ang kinabuhi kun gikinahanglan. Si kas Dan-Dan usa […]

Down with the tyrant Duterte! Seize the highest revolutionary initiative in advancing the people’s war!
December 26, 2020 | Communist Party of the Philippines | Negros Island Regional Committee |

The Negros Island Regional Party Committee (NIRPC) joins the entire revolutionary movement of the people in Negros and across the country in militant celebration of the 52nd founding anniversary of the Communist Party of the Philippines (CPP). We do so with the firm resolve to put an end to the traitorous, plundering and mass-murdering ways […]

Pulang Saludo, Ka Fidel Agcaoili!
August 08, 2020 | Communist Party of the Philippines | Negros Island Regional Committee |

  The Communist Party of the Philippines – New People’s Army – National Democratic Front (CPP-NPA-NDF) – Negros is one with the entire revolutionary movement in extending sympathies to the bereaved family of Ka Fidel V. Agcaoili, chief of the National Democratic Front of the Philippines’ Negotiating Panel. He was to turn 76 today. The […]

AP Editorial Staff: Stand with ABS-CBN! Defend mass media and press freedom!
July 12, 2020 | Ang Paghimakas | Frances Fernandez | Editor-in-Chief |

The Ang Paghimakas’ Editorial Staff stands firmly alongside defenders of press freedom in condemning the shutdown of ABS-CBN. We and the entire Filipino people are steadfast in the fight to allow ABS-CBN once again to continue its operations. As Duterte’s rubber stamp congress through its committee on legal franchises casually voted against the corporate media […]

Pahayag sang pagpakig-isa sa paghimakas sang pumuluyo kontra sa pagpasara sang ABS-CBN kag represyon sa mga medya — Ang Paghimakas
May 13, 2020 | Ang Paghimakas |

Lubos nga Nagapakig-isa ang editorial staff sang Ang Paghimakas, opisyal nga publikasyon sang Partido Komunista sang Pilipinas sa isla sang Negros, sa sektor sang mga kauturan sa mass medya, mga dyornalista, mga mamumugon kag malapad nga hanay sang pumuluyo sa nagabaskog nga panawagan sang kinamatarung para sa hilway nga pagpahayag, pagpamatuk sa pwersahan nga pagpasara […]

IPAGDIWANG ANG GININTUANG ANIBERSARYO NG BAGONG HUKBONG BAYAN! LABANAN AT BIGUIN ANG TODO-LARGANG KONTRAREBOLUSYONARYONG GERA NG BULOK AT PASISTANG REHIMENG US-DUTERTE! ISULONG ANG DIGMANG BAYAN HANGGANG TAGUMPAY!
March 29, 2019 | Communist Party of the Philippines | Negros Island Regional Committee |

Nagpupugay ang Komiteng Rehiyunal ng Partido sa Isla ng Negros sa makasaysayang ginintuang anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) na itinatag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) noong Marso 29, 1969. Kasama ng masa ng sambayanan sa Negros Occidental, Negros Oriental at buong bansa, isang Pulang saludo ang alay natin sa lahat ng Pulang mandirigma […]

Fight and frustrate the all-out counterrevolutionary war of the rotten and fascist US-Duterte regime!Advance the people’s war until victory!
March 29, 2019 | Communist Party of the Philippines | Negros Island Regional Committee |

Celebrate the golden anniversary of the New People’s Army! The Negros Island Regional Party Committee conveys its greeetings on the historic golden anniversary of the New People’s Army (NPA) which was established by the Communist Party of the Philippines (CPP) on March 29, 1969. Together with the masses in Negros Occidental, Negros Oriental and the […]