Archive of Norsen Manggubat | Spokesperson

Ka Joker, a revolutionary martyr
February 04, 2019 | Communist Party of the Philippines | Norsen Manggubat | Spokesperson | North Central Mindanao Regional Committee |

The Communist Party of the Philippines – North Central Mindanao Region (CPP-NCMR) pays its highest respect to Ricardo ‘Ka Joker’ Manili who have made the supreme sacrifice by selflessly giving up his life in the service of the people. Ka Joker, 64 years old and a political detainee under the fascist regime of Rodrigo Duterte, […]

Pakyas ang estado nga sumpuon ang rebolusyonaryong kalihukan sa pagsaulog sa ika-50 nga anibersaryo sa PKP!
December 26, 2018 | Communist Party of the Philippines | Norsen Manggubat | Spokesperson | North Central Mindanao Regional Committee |

28, patay sa AFP sulod sa 10 ka adlaw Gisumbag sa kaugalingong kinumo sa rehimeng US-Duterte ug sa alipures niining Armed Forces of the Philippines (AFP) ang kaugalingon taliwala sa laraw niining sugpuon ang rebolusyonaryong pwersa sa pagsaulog sa ika-50 nga anibersaryo sa Partido Komunista sa Pilipinas sa North Central Mindanao Region. Sukad Disyembre 6 […]

Mga Bulawanong Kadaugan sa 50 ka Tuig nga rebolusyonaryong pakigbisog sa NCMR
December 26, 2018 | Communist Party of the Philippines | Norsen Manggubat | Spokesperson | North Central Mindanao Regional Committee |

Ipasigarbo nato ang atong mga kadaugan sa milabay’ng 50 ka tuig sukad natukod pag-usab ang Partido Komunista sa Pilipinas sa paggiya sa Marxismo-Leninismo-Maoismo (MLM) diha sa paglunsad og rebolusyonaryong armadong pakigbisog ug ligal demokratikong kalihukang masa. Ang ideolohikal nga kadaugan sa PKP nag-una diha sa pagsagop sa MLM isip iwag sa pagpatuman niini sa iyang […]

The reactionary state has failed to suppress the revolutionary movement in the Party’s 50th anniversary!
December 25, 2018 | Communist Party of the Philippines | Norsen Manggubat | Spokesperson | North Central Mindanao Regional Committee |

28 AFP troops killed in 10 days The US-Duterte regime and its lapdog Armed Forces of the Philippines (AFP) have only hurt themselves despite its plan of eradicating the revolutionary movement, which will celebrate the Communist Party of the Philippines’ 50th anniversary in the North Central Mindanao Region. Since December 6 up to 16, the […]

Pulang Oktubre sa kagutom ug pagsukol sa mag-uuma
October 23, 2018 | Norsen Manggubat | Spokesperson | North Central Mindanao Regional Committee |

Wala nagmaya, inay nagdilaab ang kasilag sa katawhang Filipino batok sa rehimeng US-Duterte atol sa paghinumdom sa Bulan sa mga Mag-uuma sa Oktubre. Walay angay isaulog sa gadaguok nga tiyan tungod sa gasutoy nga presyo sa mga batakang palaliton, ilabina sa bugas. Upat ka dekada na ang Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) ug CARP with […]