Archive of Northeast Mindanao Regional Committee

Resolutely overcome conservatism to further advance and achieve more victories!
March 31, 2021 | Communist Party of the Philippines | Northeast Mindanao Regional Committee |

Read in: Bisaya Red salute and greetings from the Party Committee in NorthEastern Mindanao Region (NEMR) to all the Red commanders and Red fighters of the New People’s Army (NPA), cadres and Party members, especially in their life and death struggle against this year’s intensified enemy attacks. We salute their effective self-defense and brave resistance […]

Mahukmanong patigbabawan ang Konserbatismo, alang sa labaw pang pag-asdang ug pagkab-ot sa mas daghang pang kadaugan!
March 31, 2021 | Communist Party of the Philippines | Northeast Mindanao Regional Committee |

Read in: English Mapulang pagsaludo ug pagtimbaya gikan sa Komite sa Partido sa NEMR ngadto sa tanan mga Pulang Komander ug pulang manggugubat sa BHB, mga kadre ug membro sa Partido ilabina diha sa kinabuhi ug kamatayon nga pakigbisog niini karong tuiga batok sa grabeng pangataki sa kaaway. Mapulang pagsaludo diha sa ilang malampusong pagpreserba […]

Advance the NDR and lead the people in overthrowing the fascist US-Duterte regime
December 26, 2020 | Communist Party of the Philippines | Northeast Mindanao Regional Committee |

Read in: Bisaya The Regional Committee of the Communist Party of the Philippines in NorthEastern Mindanao Region (CPP-NEMR) renders its warmest greetings to all members of the Party, Red fighters and commanders of the New People’s Army (NPA), members of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP), revolutionary activists, friends and allies as the […]

Iasdang ang DRK ug pangulohan ang katawhan sa pagpalagpot sa pasistang US-Duterte
December 26, 2020 | Communist Party of the Philippines | Northeast Mindanao Regional Committee |

Read in: English Ang Komite sa Rehiyon sa Partido Komunista sa Pilipinas sa NorthEastern Mindanao Region (PKP-NEMR) nagpadangat sa iyang mainitong pagtimbaya sa tanan membro sa Partido, mga Pulang manggugubat ug komander sa Bagong Hukbong Bayan (BHB), mga membro sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP), mga rebolusyonaryong aktibista, higala ug alyado atol niining […]

Overcome conservatism and further intensify the people’s war to expose and fight the brutality of the US-Duterte regime!
December 27, 2019 | Communist Party of the Philippines | Northeast Mindanao Regional Committee |

Let us celebrate, with utmost joy, the 51st anniversary of the re-establishment of the Communist Party of the Philippines (CPP), today, December 26, 2019. Let us render the highest tribute to all cadres and members of the Party and the revolutionary forces who gave their lives for the people’s democratic revolution. We praise the determined […]

Pakusgon pa ang determinasyon nga iasdang sa tumang kalagsik ang demokratikong rebolusyon sa katawhan!
December 25, 2018 | Communist Party of the Philippines | Northeast Mindanao Regional Committee |

  Karong Disyembre 26, 2018, mapasigarbuhong ginasaulog sa tanang mga rebolusyonaryong pwersa sa nagkalainlaing natarang gerilya, sa mga organisasyon sa Partido sa atong rehiyon ug sa tibuok nasud, ang ika-50 nga anibersaryo sa subling pagkatukod sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP). Ang Komite sa Rehiyon sa Partdio Komunista ng Pilipinas-North Eastern Mindanao Region (PKP-NEMR) mainitong […]