Archive of NPA-Isabela (Reynaldo Piñon Command)

Pag-unlad ng uring api ang isinusulong ng CPP-NPA
September 23, 2019 | New People's Army | Cagayan Valley Regional Operational Command (Fortunato Camus Command) | NPA-Isabela (Reynaldo Piñon Command) | Vic Balligi | Spokesperson |

Tahasang kasinungalingan, katawa-tawa at pagsusuring nakabatay sa haka-haka ang ipinagkakalat ng mga kinatawan at ahente ng mga naghaharing uri at ng mga bayarang tropa ng AFP na diumano ang NPA ang dahilan na kaya hindi umuunlad ang kabuhayan ng mga magsasaka sa kanayunan. Pinagtatakpan nila na ang mismong sistemang kanilang pinaglilingkuran ang ugat ng kahirapan […]

Hinggil sa pagpaslang ng 95th IBPA
September 23, 2019 | New People's Army | Cagayan Valley Regional Operational Command (Fortunato Camus Command) | NPA-Isabela (Reynaldo Piñon Command) | Vic Balligi | Spokesperson |

Ngayon Setyembre ang ikatlong buwan ng paghahasik ng karahasan ng AFP sa mga bayan ng San Mariano, Benito Soliven at Ilagan City sa ngalan ng Community Support Program. Ito ay akto ng desperasyon ng rehimeng Duterte sa pagsisikap niyang maghari at manatili sa kanyang kapangyarihan bilang hari ng pasismo sa kabila ng malawakang diskuntento at […]

Hinggil sa pahayag ng pagpapasurender ng tagapagsalita ng 5th ID
September 01, 2019 | New People's Army | Cagayan Valley Regional Operational Command (Fortunato Camus Command) | NPA-Isabela (Reynaldo Piñon Command) |

1. Mga fake surender ang sinasabing maraming nag surender ng 5th ID, ni hindi nga nila mapangalanan. Sila ang mga masang inobligang pumunta sa kampo, pinilit at tinatakot na pumirma para magsurender. Sila ay hindi NPA kundi karaniwang mga magsasaka. Tatak ng desperasyon ng AFP na targetin sa pagpapasurender ang mga sibilyan. Sa takbo ng […]

Mga paglabag ng CSP sa Isabela
September 01, 2019 | New People's Army | Cagayan Valley Regional Operational Command (Fortunato Camus Command) | NPA-Isabela (Reynaldo Piñon Command) |

Mga paglabag ng CSP sa Isabela Mula June 9, 2019, naghari ang awtoridad ng militar sa kanayunan ng Isabela sa ngalan ng Community Support Program o CSP. Sa pinagsanib na pwersa ng 95th IB, 17th IB, 86th IB, RPSB at Philippine Marines, pinaigting ang operasyong combat, peace and development teams (PDT) at operasyong psywar sa […]

Disarma ng NPA-Isabela sa Task Force Kalikasan at PNP Isabela
September 01, 2019 | New People's Army | Cagayan Valley Regional Operational Command (Fortunato Camus Command) | NPA-Isabela (Reynaldo Piñon Command) |

Dinisarmahan ng NPA Reynaldo Piñon Command (RPC) ang Task Force Kalikasan (TFK) noong July 5, 2019 sa Sitio Lagis, Brgy Sindun Bayabo, Ilagan City Isabela. Nasamsam ang 2 cal. 45, 1 9mm, 1 cal. 380 at 1 magnum 22. Ang TFK ay nasa pamumuno ng PENRO Isabela sa ilalim ng Provincial Government ng Isabela. Ang […]