Archive of Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol

Bukas na liham ng PKM-Bikol sa mga kagawad ng midya hinggil sa katwiran ng digmang bayan
March 23, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

Makinig kayong maigi. Umaalingawngaw ang pagbubunyi ng masang anakpawis! Pakinggan ninyo silang ipagdiwang ang tagumpay ng Bagong Hukbong Bayan! Dito, sa mga bukid at kaparangan, walang kapantay na pasasalamat at tuwa ang nararamdaman ng masang dinusta, dinahas at pinagsamantalahan ng pasistang estado sa matagumpay na bigwas ng Armando Catapia Command (ACC-BHB Camarines Norte) laban sa […]

Komento ng PKM-Bicol sa ‘state of calamity’ ni Duterte
September 23, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

Wala namang tunay na pakinabang ang mamamayan sa painalawig na state of calamity. Hindi nakapaloob sa deklarasyon ang pagbibigay ng sustento sa mamamayang nawalan ng kabuhayan dahil sa Covid-19. Sa halip, lisensya lamang ito para sa militar at pulis na abusuhin pa ang pandemya at krisis upang maghasik pa ng lagim sa kanayunan at kalunsuran. […]

Mala-SEMPO na atake ng AFP at PNP, patuloy na nararanasan ng magsasakang Bikolano sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic! — PKM-Bicol
May 30, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

Mariing kinukundena ng PK -Masbate ang isinasagawang pasismo ng militar at pulis sa mga magsasakang Bikolano. Idinudulot nito ang karagdagang pahirap sa mamamayang nakararanas na ng matinding krisis dahil sa Covid-19. Isa sa pinakamasasahol na pasistang atake sa Kabikulan ang pagmasaker ng pinagkumbinang pwersa ng militar at pulis sa limang magsasaka sa Brgy. Dolos, Bulan, […]

47 taon ng pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa at pagsusulong ng rebolusyong agraryo — PKM-Bicol
April 28, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

  Buong-lugod na binabati ng Pambansang Katipunan ng Magbubukid-Bikol (PKM-Bikol) ang NDFP sa ika-47 anibersaryo nito. Sa loob ng panahong ito, tinanganan at isinulong ng NDFP at buong rebolusyonaryong kilusan ang mga demokratikong interes ng lahat ng uring inaapi at pinagsasamantalahan. Sa pagsusulong ng 12-puntong programa, itinaguyod ng NDFP ang pagnanais ng mga magbubukid na […]

Masang anakpawis, pinakabulnerable sa COVID-19 — PKM-Bicol
March 24, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

Naninindigan ang Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bikol (PKM-Bikol) na dapat panagutin ang rehimeng US-Duterte sa kawalan ng akma at konkretong plano at aksyon upang harapin ang krisis dulot ng COVID-19. Ang krisis na nararanasan ng mamamayan ngayon ay pangkabuuhang resulta ng pagpapakatuta ni Duterte sa mga imperyalista at pagragasa ng mga neoliberal na patakaran. Ngayon, […]

Kundenahin ang desperadong atake ng 91st Division Reconnaissance Company, Regional Mobile Force Battalion, PNP Monreal  sa mga magsasaka ng Masbate
March 20, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

Pinakamataas na antas ng pagkundena ang pinapahayag ng Pambansang Katipunan ng Magbubukid-Bikol (PKM-Bikol) sa panibagong serye ng pagpaslang at paglabag sa karapatang tao sa hanay ng magsasaka sa Masbate. Nito lamang Marso 10 at 11, walang-awang pinaslang si Kiko Garamay at si Nongnong Hermena, habang dinakip sina Serapin Morada at Julian Ceniza, at nawawala hangang […]

Rebolusyonaryong pagpupugay sa ika-50 taong anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas!
December 26, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

Ang Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid – Bikol (PKM-Bikol) ay nagagalak sa mga tagumpay na nakamit ng PKP-MLM sa paglulunsad ng pambansa demokratikong rebolusyong naghahangad na tugunan ang batayang problema ng lipunan sa kawalan ng lupa sa pamamagitan ng ganap na paglaya mula sa pyudal at malapyudal na paghahari ng malalaking panginoong maylupa at burgesya […]

Hinggil sa Patuloy na Pakikibaka ng Mamamayang Pilipino Laban sa Kagutuman, Kahirapan at Pasismo
October 16, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid – Bikol (PKM-Bikol) Sa paggunita ng World Foodless Day, mariing kinukundena ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid – Bikol (PKM-Bikol) ang araw-araw na krisis sa kagutuman at kahirapang dinaranas ng mamamayang Pilipino sa ilalim ng rehimeng US-Duterte. Mahigpit na nakikiisa ang rebolusyonaryong kilusan sa pakikibaka ng mamamayang Pilipino para sa […]