Archive of Revolutionary Council of Trade Unions-Negros Island

Mensahe sang Revolutionary Council of Trade Union (RCTU) angut sa ika-52 nga anibersaryo sang Communist Party of the Philippines (CPP)
December 26, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Revolutionary Council of Trade Unions-Negros Island |

Pula nga pagsaludo kag mataas nga pagpasidungog sa tanan nga katapu kag kadre sang Partido sa pagsaulog sang ika-52 nga pagkatukod sang Communist Party of the Philippines (CPP). Lubos nga nagapagkig-isa ang mga rebolusyonaryo nga pwersa sa idalum sang RCTU sa isla sang Negros sa pagkilala sang husto nga ubay agud mapalig-on kag mapasulong ang […]

Protektahan ang mga mamumugon sa ikaayong-lawas! Bungkagon ang IATF kag tapuson ang inutil nga pagdumala ni Duque kag ni Duterte!
August 04, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Revolutionary Council of Trade Unions-Negros Island |

  Nagapakig-isa ang Revolutionary Council of Trade Union (RCTU) -Negros sa tanan nga mga mamumugon sa ikaayong lawas kag bug-os nga pumuluyo sa pagpanawagan nga pauswagon sa mas komprehensibo nga plano ang kalidad sang sistema pang-ikaayong lawas sa pagsabat sang madasig nga pagsaka sang kaso sang Covid-19 bunga sang kangil-ad nga kapabayaan kag ka-inutil sang […]

RCTU-Negros: Expose and topple the anti-people reign of the inutile and tyrannical US-Duterte regime!
June 30, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Revolutionary Council of Trade Unions-Negros Island |

The Revolutionary Council of Trade Unions (RCTU) – Negros strongly condemn the continuing subservience of the Duterte regime through the implementation of even worse neoliberal economic policies in the nation amid the Covid-19 pandemic basing on the dictates of his US and Chinese Imperialist masters, negatively impacting the lives of Filipino workers. The worldwide pandemic […]