Archive of CPP anniversary statements

Maisog nga Paslawon ang Pasismo sang Mapintas kag Inutil nga Rehimeng US-China Duterte kag Isulong ang Inaway Banwa sa Mas Mataas pa nga Halintang!
December 25, 2021 | New People's Army | Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command) | JB Regalado | Spokesperson |

Subong nga adlaw Disyembre 26, 2021, ang pinakamataas nga pagpasidungog kag pagsaludar sang rebolusyonaryong hubon sa aton partido pulitikal sang sahing proletaryado nga amo ang Communist Party of the Philippines sa iya ika-53 ka tuig nga pagsukat gikan sa pagkatukod sadtong Disyembre 26, 1968. Lubos naton ini nga ginapasidunggan bangud sang wala kataka, pagsakripisyo kag […]

[EARLY EDITION] Biguin ang brutal na kontra-rebolusyonaryong gera ng rehimeng US-Duterte! Pangibabawan ang lahat ng balakid upang isulong ang demokratikong rebolusyong bayan!
December 25, 2021 | Communist Party of the Philippines | Central Committee |

Kasama ang proletaryado at sambayanang Pilipino, buong galak at may militansyang ipinagdiriwang ngayong araw ng Partido Komunista ng Pilipinas ang ika-53 anibersaryo ng pagkakatatag ng Partido. Ipinararating ng Komite Sentral ng PKP ang pinakamainit na rebolusyonaryong pagbati nito sa lahat ng kasapi at kadre ng Partido, sa lahat ng Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan […]

[EARLY EDITION] Frustrate the US-Duterte regime’s brutal counterrevolutionary war! Surmount all obstacles to carry forward the people’s democratic revolution!
December 25, 2021 | Communist Party of the Philippines | Central Committee |

Together with the Filipino proletariat and people, the Communist Party of the Philippines today celebrates with joy and militancy the 53rd anniversary of the Party’s establishment. The CPP Central Committee extends its warmest revolutionary greetings to all Party members and cadres, to all Red fighters of the New People’s Army (NPA), to its allies and […]

Celebrate the Party’s 50th anniversary and lead the Philippine revolution to greater victories
December 26, 2018 |

The Central Committee of the Communist Party of the Philippines (CPP), together with the entire membership of the CPP, the Filipino people and all their revolutionary forces, celebrate today 50 years of great achievements and revolutionary victories accumulated by the Party through five decades of leading the people’s democratic revolution since it was established on […]

CPP Anniversary Statements Compilation (1992-2017)
December 15, 2018 |

Download PDF: ENG

Advance the national-democratic revolution through people’s war amid the worsening global and domestic crisis (2013)
December 26, 2013 |

On the 45th anniversary of the reestablishment of the Communist Party of the Philippines on the theoretical basis of Marxism-Leninism-Maoism, we celebrate the accumulated and recent victories of the Party and the Filipino people in the new democratic revolution against the ruling system of big compradors and landlords servile to US imperialism. We are resolved […]

Further strengthen the Party to advance the people’s war (2011)
December 26, 2011 |

We celebrate today with boundless happiness the 43rd anniversary of the reestablishment of the Communist Party of the Philippines (CPP) under the guidance of Marxism-Leninism-Maoism and all the victories that we have won since then in the Filipino people’s democratic revolution against US imperialism and the local exploiting classes of big compradors and landlords. We […]

Raise the armed revolution to a new and higher level (1996)
December 26, 1996 |

On behalf of the Central Committee, I extend warmest greetings of comradeship to all the Party cadres and members on the occasion of the 28th anniversary of the reestablishment of the Communist Party of the Philippines on the theoretical foundation of Marxism-Leninism-Mao Zedong Thought. We congratulate you for all the victories in the course of […]

Our Beloved Party Celebrates its First Anniversary under the Supreme Guidance of Marxism-Leninism-Mao Tsetung Thought
December 26, 1969 | Communist Party of the Philippines | Central Committee |

Our beloved Party, the Communist Party of the Philippines, celebrates with boundless joy the first anniversary of its re-establishment under the supreme guidance of Marxism-Leninism-Mao Tsetung Thought. All proletarian revolutionary cadres and all Red fighters of the New People’s Army seriously review today a whole year of revolutionary struggle to strenghten further their determination to […]