Archive of Archives

Pondo para sa tagtuyot, iginiit na ilabas
April 07, 2019

NGAYONG TAON, dadanas ng tagtuyot ang 11 prubinsya ng Mindanao (Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Misamis Occidental, South Cotabato, Sultan Kudarat, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Maguindanao, Sulu at Tawi-Tawi) habang 26 naman ang sa Luzon (Abra, Benguet, Kalinga, Apayao, Mountain Province, Ilocos Norte, La Union, Pangasinan, Bataan, Nueva Ecija, Zambales, Metro […]

Masaklaw na isulong ang reporma sa lupa at gapiin ang digmaan ni Duterte sa kanayunan
April 07, 2019

Sa harap ng pinasidhing brutalidad ng todong gera ni Duterte sa kanayunan, dapat iluwal ng masang magsasaka at mga rebolusyonaryong pwersa ang isang masaklaw na kilusan para sa reporma sa lupa bilang mahalagang gulugod ng ubos-kayang paglaban sa pasistang rehimen. Gamit ang absolutong kapangyarihan, ipinataw ni Duterte ang paghahari ng teror sa buong bansa. Sa […]

Ang Bayan September – October 1983
September 01, 1983

Ang Bayan Sept – Oct 1983

Overthrow the US-Marcos Dictatorship to Achieve National Freedom and Democracy
October 01, 1972

The essence of the formal declaration of martial law through Proclamation No. 1081 is the brazen imposition of the US-Marcos dictatorship on the entire Filipino nation and people. This proclamation is in effect the formal declaration of civil war by the US-Marcos clique against the broad masses of the people. At the same time, it […]

Ang Bayan June 1, 1970
June 01, 1970

Ang Bayan June 1, 1970

Ang Bayan January 15, 1970
January 15, 1970

Ang Bayan Jan 15, 1970

Ang Bayan Oct. 15, 1969
October 15, 1969

Ang Bayan Oct. 15, 1969

Ang Bayan Sept. 15, 1969
September 15, 1969

Ang Bayan Sept. 15, 1969

Ang Bayan August 1, 1969
August 01, 1969

Ang Bayan Aug. 1, 1969