Archive of CPP 52

Red Salute to the 52nd Anniversary of the Communist Party of the Philippines!
December 26, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Christians for National Liberation-Negros Island |

The Christians for National Liberation – Negros affirms its nationalist revolutionary struggle from within the collective formation of the Communist Party of the Philippines. The Party provides the consistent consolidation of forces both in the armed and participatory struggles. We condemn the militarization in Negros island; and consistently call for justice of the victims of […]

Pasingkion ang Inaway Banwa kag Rumpagon ang Tiraniyang Rehimeng US-Duterte!
December 26, 2020 | New People's Army | Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command) | NPA-Central Negros (Leonardo Panaligan Command) | JB Regalado | Spokesperson |

Madinalag-on nga ginasaulog naton karon nga adlaw ang ika-52 ka tuig nga pagsukat sang Partido Komunista sang Pilipinas. Kadungan sa sining kahiwatan ang paghatag sang rebolusyonaryong pagpasidungog sa aton mga rebolusyonaryong martir diin naghalad sang ila kinaalam, ikasarang kag bilidhon nga kabuhi sa kadalag-an kag pagpalig-on sang aton Partido gikan sa wala sadtong 1968 tubtob […]

Down with the tyrant Duterte! Seize the highest revolutionary initiative in advancing the people’s war!
December 26, 2020 | Communist Party of the Philippines | Negros Island Regional Committee |

The Negros Island Regional Party Committee (NIRPC) joins the entire revolutionary movement of the people in Negros and across the country in militant celebration of the 52nd founding anniversary of the Communist Party of the Philippines (CPP). We do so with the firm resolve to put an end to the traitorous, plundering and mass-murdering ways […]

Pangibabawan ang mga limitasyon! Palakasin ang Partido! Magpunyagi sa armadong pakikibaka hanggang sa tagumpay!
December 26, 2020 | Communist Party of the Philippines | West Central Luzon Sub-Regional Committee |

Download here: PDF Pahayag ng Komiteng Larangan ng Hilagang Kanluran Gitnang Luzon sa ika-52 anibersaryo ng muling pagkakatatag ng PKP: Pangibabawan ang mga limitasyon! Palakasin ang Partido! Magpunyagi sa armadong pakikibaka hanggang sa tagumpay! Singkwenta y dos taon ng maniningning na kasaysayan. Ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ay nagsimula sa halos wala nang muli […]

Tumindig sa harapan ng pakikibaka para sa sosyalistang bukas!
December 26, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Revolutionary Council of Trade Unions-Southern Tagalog | Fortunato Magtanggol | Spokesperson |

Kasama ng uring manggagawa at sambayanang Pilipino, malakas na ipinagbubunyi ng Revolutionary Council of Trade Unions (RCTU-NDF-ST) ang ika-52 anibersaryo ng ating pinakamamahal na Partido Komunista ng Pilipinas (PKP-MLM)! Mataas na pagpupugay din ang ipinaaabot ng RCTU-NDF-ST sa lahat ng mga kasapi at kadre ng Partido, kumander at mga Pulang Mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan, […]

Palig-onon ang Partido, Pamunuan ang Subling Pagpakusog sa Armadong Rebolusyon sa Bohol
December 26, 2020 | Communist Party of the Philippines | Central Visayas Regional Committee | Bohol Provincial Committee |

Mainitong pagsaludo sa tanang rebolusyonaryong martir, mga pamilya nila, mga rebolusyonaryong lider-masa, mga aktibista, mga rebolusyonaryong organisasyong masa, mga alyado sa rebolusyon ug sa tanang naghago alang sa pagpasulong sa nasudnong demokratikong rebolusyon. Matud pa sa bantugang lider-rebolusyonaryo nga si Mao Zedong, kung walay rebolusyonaryong Partido nga giarmasan sa teoryang Marxismo-Leninismo, walay rebolusyonaryong kalihukan. Ang […]

Pulang pagpupugay sa ika-52 anibersaryo ng pagkakatatag ng Communist Party of the Philippines
December 26, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Patnubay de Guia | Spokesperson |

Malugod na ipinararating ng pamunuan ng NDFP-ST kasama ng mga magkakaalyadong organisasyong bumubuo nito at ng buong rebolusyonaryong mamamayan ng rehiyon, ang mainit at pulang pagbati sa Communist Party of the Philippines sa rehiyong Timog Katagalugan at bansa sa paggunita at pagdiriwang sa ika-52 taong anibersaryo ng pagkakatatag nito. Tulad sa nakagisnang tradisyon, isinasagawa ngayon […]

Message of the New People’s Army on the 52nd anniversary of the  re-establishment of the Communist Party of the Philippines
December 26, 2020 | New People's Army | National Operational Command | Jorge "Ka Oris" Madlos | Spokesperson |

The Filipino people’s revolutionary forces are holding celebrations across the country and worldwide today to mark the 52nd anniversary of the re-establishment of the Communist Party of the Philippines (CPP). On behalf of all Red commanders and Red fighters, including the People’s Militia, the New People’s Army-National Operational Command (NPA-NOC) extends its warmest revolutionary greetings […]

Mensahe sang KASAMA-Negros sa ika-52 nga anibersaryo sang Communist Party of the Philippines
December 26, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Katipunan ng mga Samahang Manggagawa-Negros Island |

Pagpanginbulahan kag mataas nga rebolusyonaryo nga pagsaludar sa tanan nga kadre kag katapu sa Partido, isganan nga mga Pulang komander kag hangaway, mga matutom nga mga rebolusyonaryo nga pwersa kag tanan nga pumuluyo sa pagsaulog sa dungganon nga pagkapundar liwat sang Communist Party of the Philippines sa iya ika-52 nga anibersaryo. Lubos nga nagapakig-isa ang […]

Message of KAGUMA-Negros on the 52nd anniversary of the CPP
December 26, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Katipunan ng mga Gurong Makabayan-Negros Island |

Katipunan ng Gurong Makabayan (KAGUMA – Negros) extends a red salute and warm revolutionary greetings to the 52nd anniversary of the Communist Party of the Philippines. Kaguma Negros acknowledges the absolute leadership of the Party in advancing the national democratic revolution with a socialist perspective. In the context of a worldwide pandemic, teachers have become […]