Archive of CPP 53

Maisog nga Paslawon ang Pasismo sang Mapintas kag Inutil nga Rehimeng US-China Duterte kag Isulong ang Inaway Banwa sa Mas Mataas pa nga Halintang!
December 25, 2021 | New People's Army | Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command) | JB Regalado | Spokesperson |

Subong nga adlaw Disyembre 26, 2021, ang pinakamataas nga pagpasidungog kag pagsaludar sang rebolusyonaryong hubon sa aton partido pulitikal sang sahing proletaryado nga amo ang Communist Party of the Philippines sa iya ika-53 ka tuig nga pagsukat gikan sa pagkatukod sadtong Disyembre 26, 1968. Lubos naton ini nga ginapasidunggan bangud sang wala kataka, pagsakripisyo kag […]

[EARLY EDITION] Biguin ang brutal na kontra-rebolusyonaryong gera ng rehimeng US-Duterte! Pangibabawan ang lahat ng balakid upang isulong ang demokratikong rebolusyong bayan!
December 25, 2021 | Communist Party of the Philippines | Central Committee |

Kasama ang proletaryado at sambayanang Pilipino, buong galak at may militansyang ipinagdiriwang ngayong araw ng Partido Komunista ng Pilipinas ang ika-53 anibersaryo ng pagkakatatag ng Partido. Ipinararating ng Komite Sentral ng PKP ang pinakamainit na rebolusyonaryong pagbati nito sa lahat ng kasapi at kadre ng Partido, sa lahat ng Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan […]

[EARLY EDITION] Frustrate the US-Duterte regime’s brutal counterrevolutionary war! Surmount all obstacles to carry forward the people’s democratic revolution!
December 25, 2021 | Communist Party of the Philippines | Central Committee |

Together with the Filipino proletariat and people, the Communist Party of the Philippines today celebrates with joy and militancy the 53rd anniversary of the Party’s establishment. The CPP Central Committee extends its warmest revolutionary greetings to all Party members and cadres, to all Red fighters of the New People’s Army (NPA), to its allies and […]