Archive of Martial Law Archives

Paglaban ng mga Subanen sa ilalim ng batas militar
August 09, 2022

Sa ilalim ng batas militar, kaliwa’t kanan ang mga masaker sa Mindanao, kabilang sa tribong Subanen sa Western Mindanao. Marami sa kanila ay gustong palayasin ni Ferdinand Marcos Sr sa kanilang mga lupang ninuno para bigyan daan ang komersyal na pagtotroso at dayuhang minahan. Marami sa malalalang paglabag sa kanilang mga karapatan ay di na […]

1979: “Sumasahimpapawid ang katotohanan”
August 08, 2022

Di nagpakupot ang mga rebolusyonaryo sa mga limitasyong ipinataw ng batas militar sa malayang pamamahayag. Noong Enero 1, 1979, sumahimpapawid sa unang pagkakataon ang Radyo Madyaas, radyo ng nakikibakang mamamayan sa Panay. Mula sa Ang Bayan, Tomo X1 Bilang 3, Pebrero 15, 1979 Nagbrodkas sa Panay ang Radyo Madya-as Isang mapanlabang palatuntunan sa radyo ang […]

1978: Marcos, Enrile, supalpal
August 06, 2022

Noong 1978, mapangahas na sinupalpal ng mamamayan ng Cagayan ang deklarasyon ng noo’y ministro ng depensa na si Juan Ponce Enrile na gagapiin niya ang BHB sa rehiyon sa katapusan ng taon. Sa ilalim mismo ng ilong ng pasistang kaaway, isinagawa ng masa ang malawakang pagpipinta at pagdidikit ng mga poster sa pader (OP-OD) na […]

Tinang 83 ngayon, Bago 129 noon
August 03, 2022

Noong Hulyo 30, 1978, 129 magsasaka ang inaresto ng pasistang diktadurang Marcos nang bungkalin nila ang tiwangwang na lupa ng panginoong maylupa na si Angel Araneta sa Bago, Negros Occidental.   Mua sa Ang Bayan, Tomo X Bilang 17, Setyembre 15, 1978 Manggagawang bukid, ikinulong dahil sa pagtatanim sa lupa ng asendero Mahigit 100 magsasaka […]

Ang Masaker sa Guinayangan, Quezon
June 28, 2022

Bago pa man mangyari ang mga masaker sa Daet, Camarines Norte at sa San Rafael, Bulacan, ginimbal na ang bansa at ang mundo ng madugong mga insidente ng maramihang pagpatay at pagkasugat ng mga inosenteng sibilyan kagaya sa prubinsya ng Quezon. Ano “mga kasalanan” nila? Nais lamang nilang iparating sa rehimeng US-Marcos I ang kanilang […]

Ang mga Bulaklak ng Inang Bayan
June 27, 2022

Hindi malilimutan ng mga taga-Bulacan ang isang malagim na insidente noong gabi ng Hunyo 21, 1982, 40 taon na ang nakalipas. Dinukot ng mga tropa ng 175th Company ng Philippine Constabulary (PC) ang limang kabataang myembro ng Alyansa ng Magbubukid sa Gitnang Luson (AMGL) na nagpupulong sa isang barangay sa Pulilan at dinala sa Barangay […]

Isang Madugong Linggo ng Hunyo sa Daet
June 25, 2022

Mahigit apat na dekada na ang nakaraan, ngunit tuwing buwan ng Hunyo hindi mawawaglit sa alaala ng mamamayan ng Daet, Camarines Norte, at ng buong Bicolandia, ang binansagang “Bloody Sunday” o “Madugong Linggo” na naganap noong panahon ng diktadurang rehimeng US-Marcos I. Kabalintunaan na nangyari ang “Bloody Sunday” ilang buwan lamang pagkatapos tinapos sa pangalan […]

Ang Madugong Huwebes sa Escalante City
April 14, 2022

Ikatlo sa serye ng tatlong artikulo

Ang Masaker sa Tulay ng Bacong River sa Culasi
April 13, 2022

Ikalawa sa serye ng tatlong artikulo

Malalagim na alaala ng mga pagmasaker ng diktadurang Marcos
April 12, 2022

Una sa serye ng tatlong artikulo