Archive of Dangadang

Dangadang | April 2022
April 17, 2022

Ang Dangadang ay rebolusyonaryong dyaryo sa Hilagang-Kanlurang Luzon sa patnubay ng PARTIDO KOMUNISTA ng PILIPINAS. Inihahayag dito ang mga balita sa mga aksyon ng Bagong Hukbong Bayan at pakikibaka ng mamamayan gayundin ang pagsusuri sa mga isyung kinakaharap ng mamamayan.

Dangadang | January 2022
January 31, 2022

Ang Dangadang ay rebolusyonaryong dyaryo sa Hilagang-Kanlurang Luzon sa patnubay ng PARTIDO KOMUNISTA ng PILIPINAS. Inihahayag dito ang mga balita sa mga aksyon ng Bagong Hukbong Bayan at pakikibaka ng mamamayan gayundin ang pagsusuri sa mga isyung kinakaharap ng mamamayan.

Dangadang | October 2021
October 31, 2021

Ang Dangadang ay rebolusyonaryong dyaryo sa Hilagang-Kanlurang Luzon sa patnubay ng PARTIDO KOMUNISTA ng PILIPINAS. Inihahayag dito ang mga balita sa mga aksyon ng Bagong Hukbong Bayan at pakikibaka ng mamamayan gayundin ang pagsusuri sa mga isyung kinakaharap ng mamamayan.

Dangadang | July 2021: Seksyong Medikal
July 20, 2021 |

Ang Dangadang ay rebolusyonaryong dyaryo sa Hilagang-Kanlurang Luzon sa patnubay ng PARTIDO KOMUNISTA ng PILIPINAS. Inihahayag dito ang mga balita sa mga aksyon ng Bagong Hukbong Bayan at pakikibaka ng mamamayan gayundin ang pagsusuri sa mga isyung kinakaharap ng mamamayan.

Dangadang | July 2021
July 20, 2021

Ang Dangadang ay rebolusyonaryong dyaryo sa Hilagang-Kanlurang Luzon sa patnubay ng PARTIDO KOMUNISTA ng PILIPINAS. Inihahayag dito ang mga balita sa mga aksyon ng Bagong Hukbong Bayan at pakikibaka ng mamamayan gayundin ang pagsusuri sa mga isyung kinakaharap ng mamamayan.

Dangadang | May 2021: NGP: Peke a reforestation
May 09, 2021

Download the issue here Iloco: PDF

Dangadang | April 2021: Labanan ti pannakaitakder ti Gened Dam a manglayus iti Apayao ken Cagayan
April 30, 2021

Download the issue here Iloco: PDF  

Dangadang Special Issue | System of Rice Intensification
March 16, 2021

Download the issue here Pilipino: PDF Iloco: PDF

Dangadang Special Issue | March 2021
March 16, 2021

Download the issue here Pilipino: PDF Iloco: PDF

Dangadang | January-February 2021
February 28, 2021

Download the issue here Iloco: PDF