Archive of Datos

Datos | March 2022: Terorismo sa Himpapawid ng Rehimeng US-Duterte
March 26, 2022

Inilalathala ng Rehiyunal na Kawanihan sa Instruksyon ng Partido Komunista ng Pilipinas-Bicol

Datos | March 2022
March 13, 2022

Inilalathala ng Rehiyunal na Kawanihan sa Instruksyon ng Partido Komunista ng Pilipinas-Bicol

Datos October 2021 | Duterterorismo: Ang pinakamagastos na tiraniya
October 31, 2021

DATOS: Inilalathala ng Rehiyunal na Kawanihan sa Instruksyon ng Partido Komunista ng Pilipinas-Bicol

Datos | September 2021: Nanlaban, kampanya ng estilong-tokhang na pangmasaker at pamamaslang ng berdugong PNP
September 30, 2021

DATOS: Inilalathala ng Rehiyunal na Kawanihan sa Instruksyon ng Partido Komunista ng Pilipinas-Bicol

Datos | August 2021: Nasaan ang ayuda?
August 21, 2021

DATOS: Inilalathala ng Rehiyunal na Kawanihan sa Instruksyon ng Partido Komunista ng Pilipinas-Bicol

Datos | August 2021: Militarisasyon sa Hilagang Bicol
August 21, 2021

DATOS: Inilalathala ng Rehiyunal na Kawanihan sa Instruksyon ng Partido Komunista ng Pilipinas-Bicol

Datos | July 2021: Serye sa pananalasa ng RCSP-FMO sa Bicol
July 27, 2021

DATOS: Inilalathala ng Rehiyunal na Kawanihan sa Instruksyon ng Partido Komunista ng Pilipinas-Bicol

Datos | July 2021: Hinggil sa limang taong tiraniya ng rehimeng US-Duterte
July 26, 2021 |

DATOS: Inilalathala ng Rehiyunal na Kawanihan sa Instruksyon ng Partido Komunista ng Pilipinas-Bicol

Datos | July 2021: Hinggil sa mapanlinlang na BDP
July 15, 2021 |

DATOS | Inilalathala ng Rehiyunal na Kawanihan sa Instruksyon ng Partido Komunista ng Pilipinas-Bicol

Datos Special Issue | June 2021
June 15, 2021

Download the issue here Pilipino: PDF | PDF (Colored)